کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7388599 مناقصه احداث پل بایلر استان گلستان 1402/09/09 1402/09/15
7385416 مناقصه ساماندهی و تعریض تقاطع اورکت حاجی در محور استان گلستان 1402/09/08 1402/09/04
7348884 مناقصه عمومی یک مرحله ای تثبیت طرفین پل کیلومتر 37 محور کلاله - خالدنبی استان گلستان 1402/08/28 1402/09/04
7348431 مناقصه ساماندهی و تعریض تقاطع اورکت حاجی در محور آق قلا-بندر ترکمن استان گلستان 1402/08/28 1402/09/04
7348312 مناقصه تعریض و روکش آسفالت حاشیه بزرگراه استان گلستان 1402/08/28 1402/09/04
7348309 مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید تکمیل پل استان گلستان 1402/08/28 1402/09/04
7343477 مناقصه تهیه مصالح و اجرای آسفالت گرم محور استان گلستان 1402/08/27 1402/08/20
7343467 مناقصه اجرای آسفالت گرم محور استان گلستان 1402/08/27 1402/08/20
7299329 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای خرید ، نصب و راه اندازی سامانه دوربین نظارتی استان گلستان 1402/08/22 1402/08/27
7290066 مناقصه عملیات تعریض و بهسازی پل گرجی استان گلستان 1402/08/20 1402/08/20
7290049 مناقصه واگذاری تهیه، بارگیری ، حمل و نصب حفاظ فلزی (گاردریل) استان گلستان 1402/08/20 1402/08/20
7283595 مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید احداث پل عابر پیاده استان گلستان 1402/08/17 1402/08/23
7283589 مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی و روکش آسفالت محور استان گلستان 1402/08/17 1402/08/23
7283583 مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید دوم بهسازی و روکش آسفالت محور های روستایی استان گلستان 1402/08/17 1402/08/23
7265566 مناقصه اجرای آسفالت گرم محور استان گلستان 1402/08/13 1402/08/20
7265565 مناقصه تهیه مصالح و اجرای آسفالت گرم محور استان گلستان 1402/08/13 1402/08/20
7265563 مناقصه تهیه ، بارگیری ، حمل ونصب حفاظ فلزی(گاردریل)درمحورهای مواصلاتی استان گلستان 1402/08/13 1402/08/20
7265558 مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات تعریض و بهسازی پل گرجی محله در محل دوربرگردان استان گلستان 1402/08/13 1402/08/20
7246134 مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی و روکش آسفالت محور نوده ملک - عطاآباد - آق قلا - گنبدکاووس استان گلستان 1402/08/07 1402/08/13
7246055 مناقصه بهسازی و روکش آسفالت محور استان گلستان 1402/08/07 1402/08/13
صفحه 1 از 46