مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه تهیه و تامین آسفالت 1400/10/30 1400/11/05
مناقصه عمومی یک مرحله ای روکش آسفالت محورهای روستایی 1400/10/30 1400/11/05
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه مصالح و اجرای بیس و آسفالت سطحی 1400/10/18 1400/10/25
مناقصه تهیه مصالح و اجرای بیس و آسفالت گرم محور راه روستایی 1400/10/18 1400/10/25
مناقصه تهیه مصالح و اجرای بیس و آسفالت گرم محور 1400/10/13 1400/10/20
مناقصه تهیه مصالح و اجرای آسفالت گرم محور 1400/10/13 1400/10/20
مناقصه تهیه مصالح و اجرای بیس و آسفالت سطحی دولایه محور 1400/10/13 1400/10/20
مناقصه خرید قیر MC250 و حمل به انبار 1400/10/10 رجوع به آگهی
مناقصه بیمه مسئولیت مدنی مدیران 1400/10/10 رجوع به آگهی
مناقصه خرید قیر 1400/10/01 1400/10/06
مناقصه عمومی یک مرحله ای بیمه مسئولیت مدنی مدیران 1400/10/01 1400/10/06
مناقصه بهسازی و روکش آسفالت 1400/09/25 1400/09/24
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید بهسازی و روکش آسفالت محور 1400/09/19 1400/09/24
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید قیر mc250 وحمل به انبار قرنجیک 1400/09/07 1400/09/13
مناقصه پایدارسازی و رفع نقطه حادثه خیز 1400/09/07 1400/09/06
مناقصه عمومی یک مرحله ای پایدارسازی و رفع نقطه حادثه خیز کیلومتر 6 محور روستای الهادی به ویرو شهرستان رامیان 1400/08/30 1400/09/06
مناقصه تهیه مصالح و اجرای بیس و آسفالت سطحی راه روستایی 1400/08/30 1400/09/06
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید خرید، نصب ، راه اندازی ، جابه جایی و پشتیبانی تجهیزات سامانه توزین در حال حرکت 1400/08/15 1400/08/19
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی و روکش آسفالت محور 1400/08/14 1400/08/19
مناقصه عمومی یک مرحله ای لکه گیری سطح 1400/08/07 1400/08/13
صفحه 1 از 27