مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه تامین تجهیزات آب شیرین کن نیروگاه 1400/10/26 1400/11/02
مناقصه عمومی دو مرحله ای تامین تجهیزات آب شیرین کن نیروگاه 1400/10/25 1400/11/02
مناقصه انجام تعمیرات اساسی واحد ۲ گازی (GEF) نیروگاه 1400/10/21 1400/10/23
مناقصه انجام تعمیرات اساسی واحد 2 گازی (GEF) نیروگاه 1400/10/21 رجوع به آگهی
مناقصه انجام تعمیرات اساسی واحد دو گازی (GEF) نیروگاه بخار 1400/09/16 رجوع به آگهی
مناقصه انجام تعمیرات نیمه اساسی واحد چهار نیروگاه 1400/09/14 رجوع به آگهی
مناقصه انجام تعمیرات نیمه اساسی واحد 4 نیروگاه 1400/09/13 1400/09/17
مناقصه انجام تعمیرات نیمه اساسی واحد چهار نیروگاه 1400/09/11 رجوع به آگهی
مناقصه انجام تعمیرات نیمه اساسی 1400/09/10 1400/09/17
مناقصه تعمیرات نیمه اساسی واحد چهار نیروگاه 1400/09/10 1400/09/17
مناقصه انجام تعمیرات اساسی واحد 2 گازی GEF 1400/08/23 1400/08/26
مناقصه مهندسی معکوس و ساخت یکدستگاه سیستم سانترفیوژ روغن توربین بخار نیروگاه 1400/08/23 رجوع به آگهی
مناقصه مهندسی معکوس و ساخت یکدستگاه سیستم سانترفیوژ روغن توربین بخار 1400/08/19 رجوع به آگهی
مناقصه دستگاه سیستم سانتریفیوژ روغن توربین بخار 1400/08/18 1400/08/24
مناقصه خرید فیلترهای هوای مورد نیاز 1400/07/26 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری مهندسی، تامین تجهیزات و نصب سیستم خنک کن مدیای ثابت بالادستی 1400/07/21 1400/07/24
مناقصه تامین تجهیزات و نصب سیستم خنک کن 1400/07/17 1400/07/24
مناقصه طراحی، تأمین تجهیزات و نصب سیستم خنک کن 1400/07/17 1400/07/24
مناقصه مهندسی معکوس و ساخت یک دستگاه سیستم سانتریفیوژ روغن توربین بخار نیروگاه 1400/07/06 1400/07/14
مناقصه طراحی، تأمین تجهیزات و نصب سیستم تصفیه خانه به روش RO و EDI و بخش های وابسته ، نیروگاه 1400/03/23 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 22