مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه اجاره جایگاه CNG 1400/10/20 رجوع به آگهی
مناقصه اجاره جایگاه CNG شهرداری 1400/10/13 رجوع به آگهی
مناقصه پخت و تحویل آسفالت در پای کار و قیرپاشی ، پخش و کوبیدن آسفالت محلات و معابر عمومی سطح شهر 1400/10/08 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری پخت و تحویل آسفالت در پای کار و قیر پاشی، پخش و کوبیدن آسفالت 1400/09/24 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری پخت و تحویل آسفالت 1400/09/18 رجوع به آگهی
مناقصه پخت و تحویل آسفالت در پای کار 1400/04/08 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری پخت و تحویل آسفالت 1400/04/01 رجوع به آگهی
مناقصه پخت وتحویل آسفالت درپای کار ( تامین قیر از سوی شهرداری) و پخش آسفالت خیابانها ، محلات و معابر عمومی سطح شهر 1400/03/20 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای پروژه دیوار کشی میدان 1400/03/18 رجوع به آگهی
مناقصه زیرسازی کوچه ها و نوارهای حفاری 1400/03/17 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای آب رو و اصلاح ورودی کوچه ها و معابر 1400/03/17 رجوع به آگهی
مناقصه پخت وتحویل آسفالت درپای کار ( تامین قیر از سوی شهرداری) و پخش آسفالت خیابانها ، محلات و معابر عمومی سطح شهر 1400/03/13 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری اجرای پروژه دیوار کشی میدان 1400/03/10 رجوع به آگهی
مناقصه زیرسازی کوچه ها و نوارهای حفاری محلات سطح شهر و آماده سازی برای آسفالت 1400/03/06 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای آب رو و اصلاح ورودی کوچه ها و معابر سطح شهر 1400/03/06 رجوع به آگهی
مناقصه دیوار کشی میدان دواب شهرداری 1400/02/29 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری اجرای جدول گذاری و اصلاح جوب 1400/02/26 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری اجرای جدول گذاری و اصلاح جوب بلوار 1400/02/26 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری اجرای پروژه دیوار کشی میدان 1400/02/26 رجوع به آگهی
مناقصه زیرسازی کوچه ها و نوارهای حفاری محلات سطح شهر و آماده سازی برای آسفالت 1400/02/21 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 27