مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری سرویسهای سواری برون شهری 1391/01/20 1391/01/24
واگذاری سم پاشی مکان های نیروگاه ،تهیه مواد اولیه، طبخ، توزیع غذای پرسنل و.. 1390/12/03 رجوع به آگهی
واگذاری بازسازی L.Ring وعملیات تست پاشش مشعل و.. 1390/12/03 1390/12/20
بازسازی قطعات Iring وبازسازی یاتاقانها و... 1390/12/02 1390/12/20
واگذاری سرویس ایاب و ذهاب پرسنل 1390/12/02 1390/12/20
واگذاری تامین مواد اولیه- طبخ و توزیع غذای پرسنل 1390/12/02 1390/12/20
واگذاری سمپاشی اماکن داخلی و تجهیزات 1390/11/26 1390/12/15
خرید رزین آنیونی، کاتیونی، اینرت 1390/11/26 1390/11/26
خرید 30 عدد ممبران RO 1390/11/26 1390/11/26
خرید کارتهای الکترونیکی مربوط به تجهیزات نیروگاههای تحت پوشش 1390/11/09 1390/11/18
صفحه 61 از 67