مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید 7 آیتم تجهیزات آزمایشگاه کالیبراسیون نیروگاه 1387/11/05 1387/11/12
واگذاری بهره برداری از کانتین و طبخ و توزیع غذای روزانه پرسنل 1387/10/09 1387/10/24
واگذاری سرویس ایاب و ذهاب کارکنان 1387/09/17 1387/10/02
خرید یک دستگاه جرثقیل سقفی 1387/09/11 1387/09/26
خرید فیلترهای هوا 1387/08/28 1387/09/13
واگذاری سرویس ایاب و ذهاب کارکنان 1387/07/16 1387/08/01
بهره برداری از ایستگهاه آتش نشانی 1386/12/07 1386/12/23
تامین نیروی انسانی مورد نیاز خودرا در نیروگاه سیکل ترکیبی 1386/11/17 1386/12/03
صفحه 65 از 65