مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5950204 مناقصه واگذاری پروژه تعمیرات ساختمان های اداری و محوطه سازی سد 1401/08/24 1401/08/28
5947816 مناقصه پروژه تعمیرات ساختمانهای اداری و محوطه سازی سد 1401/08/24 1401/08/28
5947467 مناقصه پروژه تعمیرات ساختمانهای اداری و محوطه سازی سد 1401/08/23 رجوع به آگهی
5933023 مناقصه دستگاه ذخیره ساز به همراه متعلقات 1401/08/19 رجوع به آگهی
5929327 مناقصه دستگاه ذخیره ساز به همراه متعلقات 1401/08/18 رجوع به آگهی
5929129 مناقصه لوله پلی اتیلن 800 میلیمتر به همراه اتصالات 1401/08/18 رجوع به آگهی
5911063 مناقصه مطالعات تکمیلی ژئوتکنیک سد کوهرنگ 3 1401/08/12 1401/08/18
5909331 مناقصه خرید خدمات مشاوره مطالعات تکمیلی ژئوتکنیک سد کوهرنگ 1401/08/12 رجوع به آگهی
5909059 مناقصه طرح تعمیرات شبکه آبیاری 1401/08/12 رجوع به آگهی
5908593 مناقصه طرح تعمیرات شبکه آبیاری 1401/08/11 1401/08/17
5905883 مناقصه ارزیابی کیفی مشاوران خرید خدمات مشاوره مطالعات تکمیلی ژئوتکنیک سد 1401/08/11 رجوع به آگهی
5905229 مناقصه لوله پلی اتیلن 800 میلیمتر به همراه اتصالات 1401/08/11 رجوع به آگهی
5905122 مناقصه طرح تعمیرات شبکه آبیاری 1401/08/11 رجوع به آگهی
5898436 مناقصه واگذاری پروژه ساماندهی رودخانه 1401/08/09 رجوع به آگهی
5851129 مناقصه پروژه ساماندهی رودخانه 1401/08/03 1401/08/09
5850953 مناقصه پروژه ساماندهی رودخانه 1401/08/03 1401/08/09
5843335 مناقصه پروژه آزادسازی حریم و بستر رودخانه 1401/08/01 رجوع به آگهی
5842507 مناقصه پروژه آزادسازی حریم و بستر رودخانه ها 1401/08/01 1401/08/05
5811190 مناقصه واگذاری طرح تعمیرات شبکه چپ و راست آبشار 1401/07/27 رجوع به آگهی
5808916 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای طرح تعمیرات شبکه چپ و راست آبشار 1401/07/26 1401/08/01
صفحه 1 از 45