مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه Rotary Globe Control Valve (Face to Face 1.7”) 1400/10/27 1400/11/10
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی جابه جایی واحد Merox به موقعیت جدید 1400/10/27 1400/11/10
مناقصه خرید Feed Naphtha Dryer 1400/10/27 1400/11/10
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید آنالایزر Flue Gas 1400/10/27 1400/11/10
مناقصه Total Sulphur X-Ray According to ASTM D4294 1400/10/27 رجوع به آگهی
مناقصه طراحی، خرید و نصب و راه اندازی کوره جدید H-0101 1400/10/27 1400/11/04
مناقصه Air Drying Package for Instrument Air 1400/10/27 1400/11/04
مناقصه جابه جایی واحد Merox به موقعیت جدید 1400/10/26 1400/11/10
مناقصه خرید (Face to Face ۱٫۷") rotary Globe Control Valve - ساخت قطعات پمپ ۱۰۶ A/B 1400/10/26 1400/11/10
مناقصه خرید آنالایزر Flue Gas- Tube Bundle 1400/10/26 رجوع به آگهی
مناقصه خرید integrally geared centrifugal air compressors به همراه لوازم یدکی راه اندازی و دو سالانه - خرید تیوب کروه از متریال a335 p22-p5-p9 و a213 t91 1400/10/26 1400/11/10
مناقصه واگذاری خرید اقلام خرید کاتالیست تصفیه هیدروژنی نفت گاز و نفت سفید ـ خرید Feed Naphtha Dryer به مقدار ۱۷ متر مکعب 1400/10/26 رجوع به آگهی
مناقصه خرید Tube Bundle 1400/10/26 1400/11/10
مناقصه ساخت قطعات پمپ 106 1400/10/26 1400/11/10
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید تیوب کوره از متریال A335 P22-P5-P9 و A213 T91 1400/10/26 1400/11/10
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید Integrally Geared Centrifugal Air Compressors 1400/10/26 1400/11/10
مناقصه خرید کاتالیست تصفیه هیدروژنی نفت گاز و نفت سفید 1400/10/26 1400/11/10
مناقصه خدمات حمل خوراک MTBE 1400/10/25 رجوع به آگهی
مناقصه خرید Distillate Fuel Valve Assembly توربین گازی Ruston Type TB5000 RLS-4008908 1400/10/20 1400/11/04
مناقصه طراحی، خرید و نصب و راه اندازی کوره 1400/10/20 1400/11/04
صفحه 1 از 71