مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید، تعویض و نصب عایق قسمت RADIATION ـ خرید رله حفاظتی زیمنس سری 7SJ602 ـ خرید FOAM CHAMBERS 1399/10/30 رجوع به آگهی
خرید FITTING و CHEMICAL INGECTION PUMP و SULPHUR GUARD CATALYST 1399/10/30 رجوع به آگهی
خرید FLANGE FACER-GEMU-DIAPHRAGM VALVE و ..... 1399/10/30 رجوع به آگهی
خرید FITTING-خرید -خرید SULPHUR GUARD CATALYSTCHEMICAL INGECTION PUMP 1399/10/23 رجوع به آگهی
خرید، تعویض و نصب عایق قسمت RADIATION کوره - خرید رله حفاظتی - خرید FOAM CHAMBERS 1399/10/23 رجوع به آگهی
FLANGE FACER- خرید GEMU-DIAPHRAGM VALVE و .... 1399/10/23 رجوع به آگهی
خرید three phase asynchronous motor h-compact siemens 1399/10/22 رجوع به آگهی
خرید FITTING 1399/10/22 رجوع به آگهی
خرید sulphur guard catalyst 1399/10/22 رجوع به آگهی
خرید، تعویض و نصب عایق قسمت RADIATION کوره 1399/10/22 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 100