کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7406139 مناقصه 3 ردیف مناقصه شامل : 1- خرید Deluge Valve 2- خرید 81 تن تتراکلرواتیلن 3- خرید 4 عدد Pressure Valve توربین 5000-TB استان هرمزگان 1402/09/14 1402/09/19
7397573 مناقصه خرید PD Type Flow Meter System for Gasoline& Gasoil استان هرمزگان 1402/09/12 1402/09/19
7396731 مناقصه اجرای خط لوله GRP مربوط به پروژه احداث واحد تقطیر استان هرمزگان 1402/09/12 1402/09/15
7385409 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای اجرای خط لوله GRP مربوط به پروژه احداث واحد تقطیر در خلاء جدید و قیر سازی تقاضای شماره MO-140275 استان هرمزگان 1402/09/08 1402/09/15
7384438 مناقصه واگذاری طراحی ،ساخت، نصب و راه اندازی (EPCC) فلر اسیدی پالایشگاه لاوان (n5302-PU) استان هرمزگان، استان فارس 1402/09/08 1402/09/22
7384426 مناقصه واگذاری تامین متریال به همراه ساخت و نصب دو دستگاه مخزن فلزی سقف ثابت ذخیره آب آتش نشانی استان هرمزگان، استان فارس 1402/09/08 1402/09/22
7384361 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی تامین متریال به همراه ساخت و نصب دو دستگاه مخزن فلزی سقف ثابت ذخیره آب آنش نشانی امور پیمانی MO-140261 استان هرمزگان 1402/09/08 1402/09/22
7383471 مناقصه آگهی جذب نیرو در شرکت استان خوزستان 1402/09/08 رجوع به آگهی
7383428 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی ترمیم و بازسازی بتن بخش جانبی و نرده های فلزی گارد اسکله تدارکاتی پالایشگاه لاوان امور پیمانی MO-140266 استان هرمزگان 1402/09/08 1402/09/22
7383400 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی طراحی ، ساخت ، نصب و راه اندازی (EPCC) فلر اسیدی پالایشگاه لاوان (PU-5302N) امور پیمانی MO-140264 استان هرمزگان 1402/09/08 1402/09/22
7382703 مناقصه ترمیم و بازسازی بتن بخش جانبی و نرده های فلزی گارد اسکله تدارکات استان هرمزگان 1402/09/08 1402/09/22
7382654 مناقصه اجرای خط لوله GRP مربوط به پروژه احداث واحد تقطیر استان هرمزگان 1402/09/08 1402/09/15
7380754 مناقصه باز طراحی و ساخت چهار دستگاه کولر خنک کننده ژنراتور توربین های بخار استان هرمزگان 1402/09/07 1402/09/12
7371373 مناقصه خرید PD Type Flow Meter System for Gasoline , Gasoil استان هرمزگان 1402/09/05 1402/09/19
7370607 مناقصه خرید PD Type Flow Meter System for Gasoline& Gasoil استان هرمزگان 1402/09/05 1402/09/05
7369951 مناقصه 3 عنوان مناقصه شامل :خرید 4 عدد Pressure Valve-خرید 81 تن تتراکلرواتیلن-خرید Deluge Valve استان هرمزگان 1402/09/05 1402/09/19
7369370 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید Deluge Valve استان هرمزگان 1402/09/05 1402/09/19
7369364 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید 4 عدد Pressure Valve توربین TB-5000 استان هرمزگان 1402/09/05 1402/09/19
7369340 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید 81 تن تتراکلرواتیلن تقاضای شماره RLS-0240851-LA استان هرمزگان 1402/09/05 1402/09/19
7360381 مناقصه جذب نیرو استان فارس 1402/09/01 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 118