مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
انجام خدمات چاپ قبوض تلفن ثابت 1397/06/18 1397/06/27
خرید تعداد 17400 قرقره 300 متری سیم رانژه قلع اندود 1397/06/11 1397/06/20
واگذاری نگهداری سالن توزیع شبکه MDF مراکز تلفن 1397/04/19 1397/04/23
واگذاری نگهداری و توسعه مقطعی شبکه کابل و شبکه فیبر دسترسی و XDSL مراکز تلفن 1397/03/05 1397/03/09
نگهداری و توسعه مقطعی شبکه کابل، شبکه فیبردستی و XDSL مراکز تلفن 1397/03/05 1397/03/09
واگذاری نگهداری و توسعه مقطعی شبکه کابل و شبکه فیبر دسترسی و XDSL مراکز تلفن شهرستان 1397/02/31 1397/03/09
نگهداری و توسعه مقطعی شبکه کابل، شبکه فیبردستی و XDSL مراکز تلفن 1397/02/31 1397/03/09
واگذاری نگهداری و توسعه مقطعی شبکه کابل، شبکه فیبر دسترسی و XDSL مراکز تلفن 1397/02/23 1397/02/26
نگهداری و توسعه مقطعی شبکه کابل ، شبکه فیبر دسترسی و XDSL مراکز تلفن 1397/02/23 1397/02/26
نگهداری و توسعه مقطعی شبکه کابل ، شبکه فیبر دسترسی و XDSL مراکز تلفن 1397/02/19 1397/02/24
صفحه 1 از 119