کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7398085 مناقصه عملیات طرح فیبر نوری استان اصفهان 1402/09/13 رجوع به آگهی
7398084 مناقصه عملیات طرح فیبر نوری استان اصفهان 1402/09/13 رجوع به آگهی
7398083 مناقصه عملیات طرح فیبر نوری استان اصفهان 1402/09/13 رجوع به آگهی
7398082 مناقصه عملیات طرح فیبر نوری استان اصفهان 1402/09/13 رجوع به آگهی
7396520 مناقصه واگذاری اجرای طرح فیبر نوری استان اصفهان 1402/09/12 رجوع به آگهی
7361074 مناقصه خرید 7 قلم کابل مسی هوایی بدون مهار استان اصفهان 1402/09/01 رجوع به آگهی
7214623 مناقصه خرید هفت قلم فیبر نوری استان اصفهان 1402/07/29 رجوع به آگهی
6960128 مناقصه خرید کابل های نوری استان اصفهان 1402/06/04 رجوع به آگهی
6632927 مناقصه واگذاری عملیات عمرانی و گراند سایتهای موبایل استان اصفهان 1402/03/18 رجوع به آگهی
6578348 مناقصه واگذاری عملیات نصب تجهیزات سایتهای موبایل استان استان اصفهان 1402/03/02 رجوع به آگهی
6578245 مناقصه عملیات نصب تجهیزات سایتهای موبایل استان اصفهان 1402/03/02 رجوع به آگهی
6492319 مناقصه عملیات طرح های نجما استان اصفهان 1402/02/10 رجوع به آگهی
6491844 مناقصه خرید 5 قلم فیبر نوری استان اصفهان 1402/02/10 1402/02/20
6487884 مناقصه واگذاری اجرای عملیات طرح نجما استان اصفهان 1402/02/09 رجوع به آگهی
6487729 مناقصه واگذاری اجرای عملیات طرح استان اصفهان 1402/02/09 رجوع به آگهی
6395749 مناقصه عملیات طرح های اختصاصی استان اصفهان 1401/12/25 رجوع به آگهی
6390038 مناقصه عملیات طرح های اختصاصی استان اصفهان 1401/12/23 رجوع به آگهی
6390036 مناقصه عملیات طرح های اختصاصی شهرستان ها استان اصفهان 1401/12/23 رجوع به آگهی
5591797 مناقصه نگهداری و بهینه سازی شبکه رادیویی و Core وپشتیبانی فنی شبکه ارتباطات سیار استان اصفهان 1401/05/26 رجوع به آگهی
5576643 مناقصه نگهداری و بهینه سازی شبکه رادیویی و Core و پشتیبانی فنی شبکه ارتباطات سیار استان اصفهان 1401/05/22 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 62