مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
اجرای عملیات نگهداری PM و بهسازی سایت های موبایل 1398/06/12 رجوع به آگهی
واگذاری اجرای طرح فیبر نوری ارتباطی 1397/12/20 1397/12/25
واگذاری اجرای طرح فیبر نوری ارتباطی 1397/12/14 1397/12/25
انجام خدمات چاپ قبوض تلفن ثابت 1397/06/18 1397/06/27
خرید تعداد 17400 قرقره 300 متری سیم رانژه قلع اندود 1397/06/11 1397/06/20
واگذاری نگهداری سالن توزیع شبکه MDF مراکز تلفن 1397/04/19 1397/04/23
واگذاری نگهداری و توسعه مقطعی شبکه کابل و شبکه فیبر دسترسی و XDSL مراکز تلفن 1397/03/05 1397/03/09
نگهداری و توسعه مقطعی شبکه کابل، شبکه فیبردستی و XDSL مراکز تلفن 1397/03/05 1397/03/09
واگذاری نگهداری و توسعه مقطعی شبکه کابل و شبکه فیبر دسترسی و XDSL مراکز تلفن شهرستان 1397/02/31 1397/03/09
نگهداری و توسعه مقطعی شبکه کابل، شبکه فیبردستی و XDSL مراکز تلفن 1397/02/31 1397/03/09
صفحه 1 از 119