مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
طراحی، تامین مصالح و اجرای یک خط اتوماسیون مونتاژ (کانوایر) 1396/09/04 رجوع به آگهی
انجام خدمات انتقال یک باب سوله و خرید 30.000عدد قطعه MBMKP-001 1396/07/16 رجوع به آگهی
انجام خدمات انتقال یک باب سوله (شامل جمع آوری ،حمل و احداث مجدد) _خرید 30.000عدد قطعه MBMKP-001 1396/07/15 رجوع به آگهی
واگذاری خدمات تولید 8.000 عدد قطعه MBIK-018 سوراخکاری عمیق - برقو - ECM - تراشکاری و ... 1396/07/01 رجوع به آگهی
واگذاری خدمات تولید 10.000 عدد قطعه MBIK-018 سوراخکاری عمیق - برقو - ECM - تراشکاری 1396/06/29 رجوع به آگهی
خرید دستگاه آبشار رنگ 1396/06/29 رجوع به آگهی
واگذاری خدمات تولید 30.000عدد قطعه MBS-018 (سوراخکاری عمیق - برقو- ECM- تراشکاری و..) 1396/06/27 رجوع به آگهی
خرید 19 قلم مختلف مواد شیمیایی 1396/06/06 رجوع به آگهی
واگذاری طراحی و اجرای سیستم تهویه های صنعتی 1396/06/06 رجوع به آگهی
خرید 19 قلم مختلف مواد شیمیایی مورد نیاز صنعت 1396/06/04 رجوع به آگهی
صفحه 3 از 6