مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه تامین نیروی خدماتی و مشاوران 1400/10/29 1400/11/03
مناقصه واگذاری تأمین نیروی خدماتی و مشاوران 1400/10/28 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری تأمین نیروی خدماتی و مشاوران 1400/10/15 رجوع به آگهی
مناقصه تامین نیروی خدماتی حجمی برای انجام فعالیتهای پشتیبانی و خدماتی تنظیفات و آبدارخانه های شرکت 1400/10/02 رجوع به آگهی
مناقصه تامین نیروی خدماتی حجمی برای انجام فعالیتهای پشتیبانی و خدماتی تنظیفات و آبدارخانه های شرکت 1400/10/01 رجوع به آگهی
مناقصه بازسازی و نوسازی کامل ترانسفورماتور MVA ۳۰ واحد یک گازی نیروگاه 1400/10/01 رجوع به آگهی
مناقصه ترموکوپل صنعتی 1400/09/30 رجوع به آگهی
مناقصه خرید خدمات نگهداری فضای سبز مجموعه محوطه منازل سازمانی٬ نیروگاه و چاه ها 1400/09/29 1400/10/06
مناقصه خرید خدمات نگهداری فضای سبز مجموعه محوطه منازل سازمانی، نیروگاه 1400/09/28 رجوع به آگهی
مناقصه خرید خدمات نگهداری فضای سبز مجموعه محوطه منازل سازمانی، نیروگاه و چاه های نیروگاه 1400/09/28 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای طرح جامع تامین و خرید تجهیزات، نصب، راه اندازی و آموزش سیستم های هوشمند حفاظت الکترونیکی و الکتروفنس 1400/09/25 1400/10/04
مناقصه تأمین نیروی انسانی خدماتی برای انجام فعالیت های پشتیبانی و خدماتی تنظیفات و آبدارخانه های شرکت 1400/09/24 رجوع به آگهی
مناقصه گریتینگ گالوانیزه 1400/09/24 رجوع به آگهی
مناقصه تامین نیروی انسانی خدماتی 1400/09/24 1400/09/29
مناقصه خرید خدمات نگهداری فضای سبز مجموعه محوطه منازل سازمانی، نیروگاه و چاه های نیروگاه 1400/09/17 رجوع به آگهی
مناقصه فضای سبز نیروگاه 1400/09/16 رجوع به آگهی
مناقصه بازسازی و رنگ آمیزی مخزن شماره ۶ مازوت و رنگ آمیزی دودکش 1400/07/27 رجوع به آگهی
مناقصه رنگ آمیزی دودکش و مخزن ذخیره مازوت 1400/07/27 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای فاز دوم پروژه احداث مسیر دسترسی جدید به جایگاه تخلیه سوخت 1400/07/26 1400/08/03
مناقصه تهیه فهرست بلند متقاضی اسید شویی و قلیاشویی بویلر، تعمیر ولوها و سازندگان پمپ های نیروگاهی 1400/07/24 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 24