مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری بخشی از امور خدماتی دانشگاه 1400/10/19 رجوع به آگهی
مناقصه آماده سازی، احداث و توسعه و نگهداری فضای سبز محوطه ی دانشگاه 1400/10/15 رجوع به آگهی
مناقصه بیمه ی درمان تکمیلی گروهی 1400/08/27 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری بیمه درمان تکمیلی کارکنان و بازنشستگان 1400/08/27 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای بخشی از عملیات ابنیه -پوشش سقف شیب دار ساختمان دانشکده 1400/07/19 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای بخشی از عملیات ابنیه ( پوشش سقف شیبدار ) ساختمان 1400/06/04 رجوع به آگهی
مناقصه نخستین فراخوان "جذب ایده" مرکز نوآوری دانشگاه 1400/05/17 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری امور مربوط به تهیه مواد اولیه، پخت و پز و توزیع غذای دانشجویان 1400/05/16 1400/05/21
مناقصه واگذاری کامل طرح های احداث ساختمان فاز سه دانشکده فنی مهندسی، فاز دوم توسعه دانشکده ادبیات و علوم انسانی، استخر ورزشی و گلخانه تحقیقاتی 1400/04/12 رجوع به آگهی
مناقصه - واگذاری کامل طرح های احداث ساختمان فاز سه دانشکده فنی مهندسی، فاز دوم توسعه دانشکده ادبیات و علوم انسانی، استخر ورزشی و گلخانه تحقیقاتی 1400/04/05 رجوع به آگهی
مناقصه یک نفر راننده با خودرو جهت ارائه سرویس ایاب و ذهاب بصورت استیجاری 1400/03/26 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای عملیات تکمیلی ساختمان آزمایشگاه سازه و زلزله 1400/03/11 رجوع به آگهی
مناقصه خرید کابلهای برق و تلفن - تابلوهای برق 1399/12/05 رجوع به آگهی
مناقصه آماده سازی، احداث و توسعه و نگهداری فضای سبز محوطه ی دانشگاه 1399/11/19 رجوع به آگهی
مناقصه بخشی از امور خدماتی دانشگاه در سایت اصلی 1399/11/06 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری اجرای عملیات احداث اسکلت بتنی و دیوار ساختمان خیرین متاهلین دانشگاه را به صورت دستمزدی 1399/11/04 رجوع به آگهی
مناقصه تهیه و نصب تجهیزات ثابت(سکوبندی) آزمایشگاه 1399/10/27 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای عملیات تکمیلی ساختمان دانشکده 1399/10/13 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای عملیات احداث اسکلت بتنی و دیوار ساختمان خیرین متاهلین دانشگاه 1399/10/10 رجوع به آگهی
مناقصه تهیه و نصب تجهیزات ثابت سکوبندی آزمایشگاه های فاز 2 ساختمان دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه 1399/10/03 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 10