مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید و حمل مصالح شن و ماسه جهت گارگاه احداث فاز اول بندر 1398/12/04 رجوع به آگهی
خرید آرماتور جهت کارگاه احداث فاز اول بندر 1398/10/14 رجوع به آگهی
اجاره ژنراتور جهت کارگاه احداث فاز اول 1398/10/14 رجوع به آگهی
اجاره ژنراتور جهت کارگاه احداث فاز اول بندر 1398/10/05 رجوع به آگهی
خرید آرماتور جهت کارگاه احداث فاز اول بندر 1398/10/05 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات ساخت بلوک های کیوال در کارگاه احداث فاز اول بندر 1398/09/05 رجوع به آگهی
عملیات ساخت بلوک های کیوال 1398/08/26 رجوع به آگهی
عملیات ساخت بلوک های کیوال 1398/08/26 رجوع به آگهی
واگذاری تهیه، طبخ و توزیع غذای کارکنان 1398/08/26 رجوع به آگهی
خرید و تحویل آب شرب 1398/08/14 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 16