مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5981540 مناقصه تهیه و تامین خودروهای استیجاری 1401/09/05 1401/09/06
5975040 مناقصه تهیه و تامین خودروهای استیجاری مورد نیاز 1401/09/02 1401/09/06
5972074 مناقصه تکمیل خط رفت و برگشت انتقال آب به مخزن 10000 متر مکعبی - اجرای فاز اول آبرسانی 1401/09/01 1401/09/05
5968159 مناقصه تکمیل خط رفت و برگشت انتقال آب به مخزن 10000 متر مکعبی- اجرای فاز اول آبرسانی به مجتمع 1401/08/30 1401/09/05
5945710 مناقصه بهسازی چشمه پشته ماژین و توسعه بخشی از خط انتقال آب 1401/08/23 1401/08/28
5943910 مناقصه اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب 1401/08/23 1401/08/28
5939356 مناقصه اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب شهر 1401/08/22 1401/08/28
5939050 مناقصه بهسازی چشمه پشته ماژین و توسعه بخشی از خط انتقال آب 1401/08/22 1401/08/28
5920038 مناقصه خرید بارگیری حمل و تخلیه لوله های فولادی و اجرای پوشش داخلی و خارجی 1401/08/16 1401/08/18
5919822 مناقصه خرید، بارگیری، حمل و تخلیه لوله های فولادی و اجرای پوشش داخلی و خارجی 1401/08/16 1401/08/18
5915723 مناقصه خرید، بارگیری، حمل و تخلیه لوله های فولادی و اجرای پوشش داخلی و خارجی طرح خط انتقال آب چاه ها 1401/08/15 1401/08/18
5915362 مناقصه خرید بارگیری حمل و تخلیه لوله های فولادی و اجرای پوشش داخلی و خارجی 1401/08/15 1401/08/18
5892910 مناقصه واگذاری پساب تصفیه خانه فاضلاب با دبی 180 لیتر بر ثانیه 1401/08/08 رجوع به آگهی
5892610 مناقصه واگذاری پساب تصفیه خانه فاضلاب با دبی 180 لیتر بر ثانیه 1401/08/07 رجوع به آگهی
5879022 مناقصه حفاظت، نگهبانی، نگهداری و بهره برداری از تأسیسات آب 1401/08/07 1401/08/09
5869002 مناقصه حفاظت، نگهبانی، نگهداری و بهره برداری از تاسیسات آب استان توسط نیروهای حجمی و قراردادی 1401/08/07 1401/08/09
5865391 مناقصه حفاظت، نگهبانی، نگهداری و بهره برداری از تاسیسات آب استان توسط نیروهای حجمی و قراردادی 1401/08/04 1401/08/09
5863251 مناقصه حفاظت، نگهبانی، نگهداری و بهره برداری از تأسیسات آب 1401/08/04 1401/08/09
5801108 مناقصه خرید، بارگیری، حمل و تخلیه لوله های فولادی و اجرای پوشش داخلی و خارجی طرح مجتمع مورت از چاه ها 1401/07/24 1401/07/26
5799441 مناقصه خرید، بارگیری، حمل و تخلیه لوله های فولادی و اجرای پوشش داخلی و خارجی طرح خط انتقال آب چاه 1401/07/24 1401/07/26
صفحه 1 از 56