مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
راهبری و بهره برداری از تصفیه خانه فاضلاب 1398/03/01 1398/03/09
بهره برداری و نگهداری بخشی از تاسیسات آب سطح استان 1398/02/24 1398/03/01
بهره برداری و نگهداری بخشی از تاسیسات آب 1398/02/24 1398/03/01
بهره برداری و نگهداری بخشی از تاسیسات آب سطح استان 1398/02/23 1398/03/01
شبکه جمع آوری فاضلاب شهر و شبکه توزیع آب شهرکهای اصناف شهر 1398/02/18 1398/02/23
شبکه جمع آوری فاضلاب شهر و شبکه توزیع آب شهرکهای اصناف شهر 1398/02/17 1398/02/23
عملیات اجرایی و احداث انشعابات فاضلاب در نقاط پراکنده و موردی در سطح شهر ـ عملیات اجرایی بخشی از ان... 1398/02/10 1398/02/18
عملیات اجرایی و احداث انشعابات فاضلاب در نقاط پراکنده و موردی در سطح شهر و عملیات اجرایی بخشی از ان... 1398/02/09 رجوع به آگهی
واگذاری ارائه خدمات خودرویی ( امور نقلیه ) ستاد شرکت و شهرهای تابعه 1398/02/07 رجوع به آگهی
واگذاری ارائه خدمات خودرویی ( امور نقلیه ) ستاد شرکت و شهرهای تابعه 1398/02/04 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 77