مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه ارائه خدمات سرویس دهی درون شهری و برون شهری راه آهن 1400/04/08 1400/04/13
مناقصه خدمات سرویس دهی درون شهری و برون شهری 1400/04/07 1400/04/13
مناقصه ارائه خدمات سرویس دهی درون شهری و برون شهری 1400/03/13 1400/03/17
مناقصه ارائه خدمات سرویس دهی درون شهری و برون شهری 1400/03/12 1400/03/17
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید مناقصه ارائه خدمات سرویس دهی درون شهری و برون شهری 1400/03/12 1400/03/17
مناقصه ارائه خدمات سرویس دهی درون شهری و برون شهری راه 1400/02/20 1400/02/26
مناقصه ارائه خدمات سرویس دهی درون شهری و برون شهری راه آهن 1400/02/20 1400/02/26
مناقصه عمومی یک مرحله ای ارائه خدمات سرویس دهی درون شهری و برون شهری 1400/02/20 1400/02/26
مناقصه خرید، حمل و نصب دو ست باکس بتنی پیش ساخته 4*3 متر در پل راه آهن 1399/07/29 1399/08/05
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید، حمل و نصب دو ست باکس بتنی پیش ساخته در پل راه آهن واقع بر روی رود خانه گنبرف 1399/07/29 1399/08/05
مناقصه خرید، حمل و نصب دو ست باکس بتنی پیش ساخته 4*3 متر 1399/07/28 رجوع به آگهی
مناقصه نگهداری و تعمیر ساختمان و تاسیسات اداره کل راه آهن 1399/06/24 رجوع به آگهی
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی تجدیدفراخوان ارزیابی کیفی مناقصه نگهداری و تعمیرساختمان و تاسیسات اداره کل راه آهن آذربایجان 1399/06/23 1399/06/31
مناقصه امور اپراتوری و تعمیر و نگهداری اداره خط برقی 1399/06/22 رجوع به آگهی
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی تجدیدفراخوان ارزیابی کیفی مناقصه نگهداری وترمیم فضای سبز اداره کل راه آهن آذربایجان 1399/06/22 1399/06/29
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی تجدید فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه امور اپراتوری وتعمیر ونگهداری اداره خط برقی 1399/06/22 1399/06/29
مناقصه نگهداری و ترمیم فضای سبز 1399/06/22 رجوع به آگهی
مناقصه نگهداری و ترمیم فضای سبز اداره کل راه آهن 1399/06/22 رجوع به آگهی
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه نگهداری و تعمیرساختمان و تاسیسات اداره کل راه آهن آذربایجان 1399/05/04 1399/05/09
مناقصه نگهداری و تعمیر ساختمان و تاسیسات اداره کل راه اهن 1399/05/04 1399/05/09
صفحه 1 از 14