مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
بهره برداری و نگهداری تاسیسات آب شرب روستایی 1398/06/04 1398/06/09
نگهدا ری تاسیسات آب شرب روستایی 1398/06/04 1398/06/09
واگذاری بهره برداری و نگهداری تاسیسات آب شرب روستایی 1398/06/04 1398/06/09
واگذاری بهره برداری و نگهداری تاسیسات آب شرب روستاها 1398/05/19 1398/05/20
بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آب شرب 1398/05/19 رجوع به آگهی
بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آب شرب روستایی 1398/05/19 رجوع به آگهی
انجام بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آب شرب روستایی شهرستان های استان 1398/05/16 1398/05/20
لوله 8 اینچ فولادی 1398/04/12 رجوع به آگهی
خرید 540 متر لوله فولادی 14 اینچ با ضخامت 6/35 1398/03/27 رجوع به آگهی
تکمیل بخشی از خط انتقال 1398/03/28 1398/04/04
صفحه 2 از 60