مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
آبرسانی ـ اجرای خط انتقال گالوانیزه 3 اینج ـ احداث ساختمان 4 اتاقه ایستگاه پمپاژ ـ احداث مخزن 100 مت... 1398/01/26 1398/02/03
احداث مخزن 200 مترمکعبی و قسمتی از خط انتقال روستا 1398/01/26 1398/02/03
حفر چاه آهکی 1398/01/26 1398/02/03
حفر چاه اهکی مجتمع 1398/01/26 1398/02/03
احداث مخزن 200 مترمکعبی-آبرسانی به روستاها 1398/01/25 1398/02/03
واگذاری احداث مخزن 1000 مترمکعبی 1398/01/18 1398/01/22
احداث مخزن 1000 مترمکعبی روستا 1398/01/17 1398/01/22
1- خرید 240 متر لوله گالوانیزه 8 اینچ دو سر پخ با ضخامت ۵ میلیمتر ۲- خرید 1164 متر لوله گالوانیزه 10... 1397/12/09 1397/12/11
خرید 240 متر لوله گالوانیزه 8 اینچ دو سر پخ- خرید 1164 متر لوله گالوانیزه 10 اینچ دو سر پخ 1397/12/08 1397/12/11
خرید 6294 متر لوله گالوانیزه 6 اینچ جوشی-خرید 8502 متر لوله گالوانیزه 8 اینچ جوشی 1397/12/08 رجوع به آگهی
صفحه 3 از 59