مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری انجام عملیات آبیابی منابع زیرزمینی 1388/02/17 1388/02/31
واگذاری کار مطالعه ، طراحی و اجرای سیستم های تله متری 1388/02/14 1388/02/29
حفر چاه آهکی 1388/02/12 1388/02/14
واگذاری حفر چاه آبرفتی 1388/02/09 1388/02/23
واگذاری حفر چاه آبرفتی 1388/02/09 1388/02/23
واگذاری احداث مخزن و بهسازی چشمه 1388/02/09 1388/02/23
خرید دیزل ژنراتور 1388/02/06 1388/02/21
واگذاری نگهداری و گندزدایی تاسیسات و شبکه ها 1387/12/22 1388/01/12
احداث مخزن بتنی و خط انتقال آب شرب 1387/12/15 1388/01/03
احداث سامانه تصفیه و دفع فاضلاب 1387/12/17 1387/12/28
صفحه 59 از 66