مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
احداث مخزن 200 مترمکعبی و قسمتی از خط انتقال روستا 1397/10/12 1397/10/19
آبرسانی به بازارچه مرزی 1397/10/12 1397/10/19
احداث مخزن 500 مترمکعبی 1397/10/09 رجوع به آگهی
آبرسانی ـ احداث مخزن 200 مترمکعبی و قسمتی از خط انتقال روستا 1397/10/10 1397/10/19
واگذاری خدمات آبرسانی سیار به روستاهای کم آب و بدون آب 1397/10/10 رجوع به آگهی
تکمیل خط انتقال 1397/10/09 رجوع به آگهی
واگذاری خدمات حجمی، نگهداری و بهره برداری از تاسیسات آب شرب و امور مشترکین روستاها 1397/10/08 رجوع به آگهی
آبرسانی به روستا 1397/10/06 1397/10/13
احداث مخزن 500 مترمکعبی 1397/10/06 رجوع به آگهی
آبرسانی به روستا 1397/10/05 1397/10/13
صفحه 6 از 59