مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خـدمات اجرا، نگهـداری و پشتیبـانی از کلیه تجهیزات شـبکه و زیرساخت های شرکت آب منطقه ای 1398/10/25 1398/10/29
پیگیری عملیاتی و قانونی مطالبات کارفرما از مشترکین و انجام ابلاغ های قانونی 1398/10/25 رجوع به آگهی
واگذاری احداث و بهره برداری پروژه های تفریحی آبی و بهسازی و نوسازی سایت گردشگری موجود با کاربردهای م... 1398/10/25 رجوع به آگهی
تهیه فهرست کوتاه مشاوران برای انجام خدمات اجرا، نگهداری و پشتیبانی از کلیه تجهیزات شبکه و زیر ساخت ه... 1398/10/24 رجوع به آگهی
پیگیری عملیاتی و قانونی مطالبات کارفرما از مشترکین و انجام ابلاغ های قانونی 1398/10/23 رجوع به آگهی
واگذاری احداث و بهره برداری پروژه های تفریحی آبی و بهسازی و نوسازی سایت گردشگری موجود با کاربردهای م... 1398/10/23 رجوع به آگهی
تهیه فهرست کوتاه مشاوران برای انجام خدمات اجرا، نگهداری و پشتیبانی از کلیه تجهیزات شبکه و زیر ساخت ه... 1398/10/23 رجوع به آگهی
احداث و بهره برداری پروژه های تفریحی آبی و بهسازی و نوسازی سایت گردشگری موجود با کاربردهای مختلف(اقا... 1398/10/08 رجوع به آگهی
احداث و بهره برداری پروژه های تفریحی آبی و بهسازی و نوسازی سایت گردشگری موجود با کاربردهای مختلف(اقا... 1398/10/07 رجوع به آگهی
خدمات اجرا،نگهداری و پشتیبانی از کلیه تجهیزات شبکه و زیرساخت های شرکت آب منطقه ای زنجان 1398/10/04 1398/10/08
صفحه 1 از 58