مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه نگهداری و بهسازی ، PM سایت های همراه اول (شبکه سیار) 1400/10/05 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای طرح فیبر نوری سایت 1400/08/25 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای طرح فیبر نوری سایتهای همراه اول هفت نقطه شهر 1400/08/25 1400/09/08
مناقصه عملیات میدانی و اجرایی نگهداری، بهینه¬سازی، بهسازی و ایمن¬سازی، شبکه سیار 1400/06/14 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات میدانی و اجرایی نگهداری، بهینه سازی ، بهسازی و ایمنی سازی، شبکه سیار 1400/06/13 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری امور پشتیبانی ، نظارت و کنترل شبکه مسی و فیبر نوری 1400/06/09 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری امور پشتیبانی، نظارت و کنترل شبکه مسی و فیبر نوری 1400/06/08 رجوع به آگهی
مناقصه تجهیزات اسقاط و با استفاده موجود در انبار 1400/06/07 1400/06/17
مناقصه ارائه خدمات نگهداری و پشتیبانی فنی امور شبکه مخابرات (ثابت) 1400/06/01 رجوع به آگهی
مناقصه ارائه خدمات نگهداری و پشتیبانی فنی امور شبکه مخابرات (میدانی ) 1400/06/01 رجوع به آگهی
مناقصه ارائه خدمات نگهداری و پشتیبانی فنی امور شبکه مخابراتی 1400/06/01 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای طرح فیبر نوری 1400/06/01 رجوع به آگهی
مناقصه ارائه خدمات نگهداری، پشتیبانی فنی و نظارت امور شبکه مخابراتی(ثابت) 1400/06/01 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای طرح فیبر نوری 1400/06/01 رجوع به آگهی
مناقصه نگهداری امور تاسیسات 1400/06/01 1400/06/14
مناقصه اجرای طرح فیبر نوری 1400/06/01 1400/06/14
مناقصه واگذاری عملیات میدانی و اجرایی نگهداری، بهینه سازی، بهسازی و ایمن سازی، شبکه سیار 1400/04/28 1400/05/09
مناقصه عملیات میدانی و اجرایی نگهداری، بهینه¬سازی، بهسازی و ایمن¬سازی، شبکه سیار 1400/04/27 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری عملیات میدانی و اجرایی نگهداری، بهینه سازی، بهسازی و ایمن سازی، شبکه سیار 1400/04/26 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای صفر تا صد 5 سایت همراه اول (پروژه uso) 1400/02/30 1400/03/08
صفحه 1 از 14