مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
حفر چاه عمیق آب روستا 1397/10/06 رجوع به آگهی
احداث حوضچه کنتور و نصب کنتور الکترومغناطیسی-حفر چاه عمیق-احداث مخزن بتنی 500 مترمکعبی و حصار کشی 1397/10/05 1397/10/12
خرید فلومتر مغناطیسی و سایر تجهیزات مربوطه جهت نصب در روستاها 1397/10/05 1397/10/12
واگذاری احداث حوضچه کنتور و نصب کنتور الکترومغناطیسی روستاها و حفر چاه عمیق آب روستا و احداث مخزن بت... 1397/10/04 1397/10/12
خرید فلومتر مغناطیسی و سایر تجهیزات مربوطه 1397/10/04 1397/10/12
احداث حوضچه کنتور و نصب کنتور الکترومغناطیسی - حفر چاه عمیق آب - احداث خط انتقال آب 1397/09/08 1397/09/17
احداث حوضچه کنتور و نصب کنتور الکترومغناطیسی روستاهاـ حفر چاه عمیق آب ـ احداث خط انتقال آب ـ و... 1397/09/07 1397/09/17
احداث ایستگاه پمپاژ سرچاهی و خط پمپاژ 1397/07/18 رجوع به آگهی
احداث ایستگاه پمپاژ سرچاهی و خط پمپاژ 1397/07/17 رجوع به آگهی
احداث ایستگاه پمپاژ سرچاهی و خط پمپاژ روستاها 1397/07/16 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 27