مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری احداث یدوار محوطه و بهسازی تاسیسات آب رسانی مجتمع 1398/11/08 رجوع به آگهی
مناقصه احداث دیوار محوطه و بهسازی تاسیسات آبرسانی 1398/11/07 1398/11/16
مناقصه احداث ایستگاه و خط پمپاژو شبکه توزیع آب 1398/10/23 1398/10/29
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث دیوار محوطه و بهسازی تاسیسات آبرسانی مجتمع 75 روستایی (بخش 2) 1398/10/08 1398/10/11
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث فونداسیون و مخزن هوایی 100 مترمکعبی مجتمع 75 روستایی و دیوار محوطه(روستاهای سنرد-کهک و غیاث آباد) 1398/09/18 1398/09/21
مناقصه حفر چاه عمیق آب روستای 1398/09/02 1398/09/06
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث خط انتقال آب روستای ارمیان 1398/08/21 1398/08/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث دیوار محوطه تاسیسات مجتمع آبرسانی الزهرا(روستای مزج) 1398/08/14 1398/08/19
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید لوله چدن داکتیل 1398/07/15 1398/07/20
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث مخزن 1500 متر مکعبی مجتمع آبرسانی کالپوش 1398/07/13 1398/07/16
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث خط انتقال آب مجتمع آبرسانی کالپوش 1398/07/13 1398/07/16
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث خط انتقال آب مجتمع آبرسانی 1398/06/14 1398/06/17
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث مخزن بتنی 500 مترمکعبی مجتمع آبرسانی 1398/06/14 1398/06/17
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث خط انتقال آب مجتمع آبرسانی 1398/06/14 1398/06/17
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث مخزن بتنی 500 مترمکعبی 1398/06/14 1398/06/17
مناقصه - احداث مخزن 300 متر مکعبی - احداث مخزن 1500 متر مکعبی 1398/06/06 1398/06/12
مناقصه خرید لوله پلی اتیلن 1398/03/02 1398/03/07
مناقصه خرید لوله پلی اتیلن 1398/02/29 1398/03/01
مناقصه خرید لوله پلی اتیلن - خرید الکتروپمپ شناور 1398/02/09 1398/02/14
مناقصه احداث مخزن 500 مترمکعبی مجتمع آبرسانی 1398/01/21 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 15