مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید لوله پلی اتیلن 1398/03/02 1398/03/07
خرید لوله پلی اتیلن 1398/02/29 1398/03/01
خرید لوله پلی اتیلن - خرید الکتروپمپ شناور 1398/02/09 1398/02/14
احداث مخزن 500 مترمکعبی مجتمع آبرسانی 1398/01/21 رجوع به آگهی
خرید لوله پلی اتیلن 1398/01/18 1398/01/22
احداث مخزن 50 مترمکعبی هوایی 1397/12/28 1398/01/06
احداث حوضچه کنتور و نصب کنتور الکترومغناطیسی روستاها 1397/12/27 1398/01/05
خرید فلوتر مغناطیسی و سایر تجهیزات مربوط جهت نصب در روستاهای مجتمع آبرسانی 1397/12/26 1398/01/05
اصلاح شبکه آب روستاها 1397/12/04 1397/12/08
خرید فلومتر مغناطیسی و سایر تجهیزات مربوطه 1397/11/01 1397/11/10
صفحه 1 از 28