مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
دارد امور خدمات شهری (جمع آوری زباله، تنظیف معابر و ... ) 1395/09/21 1395/10/05
پروژه تکمیل جاده کمربندی 1395/09/15 1395/10/01
واگذاری خدمات شهری (جمع آوری زباله و تنظیف معابر و ....) 1395/09/16 1395/10/05
واگذاری خدمات تفکیک زباله خشک از مبدا 1395/08/09 رجوع به آگهی
واگذاری امور پشتیبانی و خدماتی شهرداری 1395/05/13 1395/05/18
اجرای طرحهای مرتبط با تعریض بلوار 1395/05/07 1395/05/18
واگذاری امور پشتیبانی و خدماتی شهرداری 1395/05/02 1395/05/18
واگذاری توسعه و تکمیل تپه نورالشهدا 1395/03/17 1395/03/31
واگذاری ترمیم حفاری ها و ترانشه های سطح شهر 1395/03/17 1395/03/31
واگذاری ترمیم حفاری ها و ترانشه های سطح شهر 1395/03/12 1395/03/31
صفحه 5 از 28