مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
احداث سالن مراسم تشیع و تکمیل عملیات محوطه آرامستان جدید 1394/11/26 1394/12/06
اصلاح گره های ترافیکی سطح شهر 1394/11/26 1394/12/06
انجام عملیات اجرایی باقیمانده کارهای ابنیه ، تاسیسات مکانیکی و برقی 1394/11/26 رجوع به آگهی
انجام عملیات اجرایی باقیمانده کارهای ابنیه ، تاسیسات مکانیکی و برقی 1394/11/14 1394/11/26
خرید تجهیزات جهت مرکز معاینه فنی خودرو سبک بنزینی 1394/10/26 1394/11/12
واگذاری امور مربوط به خدمات شهری 1394/10/30 1394/11/05
واگذاری امور مربوط به خدمات شهری 1394/10/19 1394/11/05
واگذاری امور مربوط به خدمات شهری 1394/10/12 رجوع به آگهی
واگذاری اجرای پروژه تفکیک زباله 1394/07/28 رجوع به آگهی
واگذاری ترمیم حفاریها و ترانشه های سطح شهر 1394/04/14 1394/04/22
صفحه 7 از 28