مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه پیمان نگهبانی و حفاظت از ایستگاه های مخابراتی و پمپ های آب ، منزل و استراحتگاهها و ساختمان ادارات و پایش خطوط لوله منطقه 1400/10/22 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری پروژه فیبر uso مسیر سه راه 1399/11/12 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری نگهداری امور شبکه میدانی مراکز مخابراتی 1399/11/01 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری نگهداری امور شبکه میدانی مراکز مخابراتی ناحیه دو 1399/10/29 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای طرح فیبر نوری BTS های مراکز 1399/10/17 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری خدمات پاسخگویی مرکز تماس 2020 1399/09/13 رجوع به آگهی
مناقصه شناسایی پیمانکاران کارآمد جهت اجرای طرح های اختصاصی 1399/07/08 رجوع به آگهی
مناقصه پیمان خدمات عمومی و اداری به صورت حجمی 1398/07/13 رجوع به آگهی
مناقصه پیمان خدمات عمومی و اداری به صورت حجمی 1398/07/04 رجوع به آگهی
مناقصه پیمان غذایی مراکز انتقال نفت 1398/06/03 رجوع به آگهی
مناقصه پیمان غذایی مراکز انتقال نفت 1398/05/24 رجوع به آگهی
مناقصه پیمان بهینه سازی تابلو های برق ورودی خط ً30 مرکز انتقال نفت 1398/05/22 رجوع به آگهی
مناقصه پیمان غذایی مهمانسرا 1398/02/18 رجوع به آگهی
مناقصه پیمان غذایی مراکز انتقال نفت 1398/02/18 رجوع به آگهی
مناقصه پیمان غذایی مهمانسرا 1398/02/11 رجوع به آگهی
مناقصه پیمان غذایی مراکز انتقال 1398/02/10 1398/03/18
مناقصه واگذاری پیمان غذایی مراکز انتقال 1398/02/10 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری پیمان نگهبانی و حراست از ایستگاه های مخابراتی 1398/02/03 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری پیمان نگهبانی و حراست از ایستگاه های مخابراتی 1398/01/25 رجوع به آگهی
مناقصه پیمان نگهبانی و حراست از ایستگاههای مخابراتی 1398/01/25 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 18