مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
پیمان خدمات عمومی و اداری به صورت حجمی 1398/07/13 رجوع به آگهی
پیمان خدمات عمومی و اداری به صورت حجمی 1398/07/04 رجوع به آگهی
پیمان غذایی مراکز انتقال نفت 1398/06/03 رجوع به آگهی
پیمان غذایی مراکز انتقال نفت 1398/05/24 رجوع به آگهی
پیمان بهینه سازی تابلو های برق ورودی خط ً30 مرکز انتقال نفت 1398/05/22 رجوع به آگهی
پیمان غذایی مهمانسرا 1398/02/18 رجوع به آگهی
پیمان غذایی مراکز انتقال نفت 1398/02/18 رجوع به آگهی
پیمان غذایی مهمانسرا 1398/02/11 رجوع به آگهی
پیمان غذایی مراکز انتقال 1398/02/10 1398/03/18
واگذاری پیمان غذایی مراکز انتقال 1398/02/10 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 36