مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه خرید، نصب و راه اندازی سیستم دوربین مداربسته و نظارت تصویری 1400/10/13 رجوع به آگهی
مناقصه خرید، نصب و راه اندازی سیستم دوربین مداربسته و نظارت تصویری 1400/10/13 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید تجهیزات دوربین مدار بسته و نظارت تصویری 1400/10/13 1400/10/15
مناقصه انجام بخشی از امور نظافت و پذیرایی ساختمانها 1400/07/07 1400/07/14
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام برخی امور خدمات نظافت ساختمان های سازمان ثبت 1400/07/07 1400/07/14
مناقصه 1- تهیه نقشه املاک و اراضی سایر دستگاهها 2- تکمیل و بروزرسانی تهیه نقشه مناطق شهری و حومه 1400/06/13 1400/06/21
مناقصه خرید باطری UPS 1400/05/11 1400/05/13
مناقصه خرید تعداد 198 عدد باطری 65 آمپر و تعداد 203 عدد باطری 100 آمپر 1400/05/11 1400/05/13
مناقصه امور توسعه و پشتیبانی برخی از سامانه های تخصصی 1400/04/10 رجوع به آگهی
مناقصه "امور توسعه و پشتیبانی برخی از سامانه های تخصصی " مورد نیاز خود 1400/04/09 رجوع به آگهی
مناقصه نگهداری سامانه های “مدیریت کشوری املاک، تعیین تکلیف املاک بدون سند مالکیت 1400/04/09 1400/04/12
مناقصه بازطراحی و بازنویسی سامانه های املاک مبتنی بر سرویس گرایی جهت تجمیع با سامانه مدرنیزه کاداستر 1400/04/08 رجوع به آگهی
مناقصه تهیه و راه اندازی سامانه مدیریت خدمات الکترونیک 1400/04/08 1400/04/09
مناقصه بازطراحی و بازنویسی سامانه های املاک مبتنی بر سرویس گرایی جهت تجمیع با سامانه مدرنیزه کاداستر 1400/04/07 رجوع به آگهی
مناقصه پروژه متمرکز کردن سامانه های املاک و کاداستر وتجمیع بانک های اطلاعاتی املاک و کاداستر ۳۱ استان و استقرار در مرکز داده سازمان "مورد نیاز خود 1400/04/07 رجوع به آگهی
مناقصه سامانه مدیریت خدمات الکترونیک نظام کاداستر مبتنی بر ITIL 1400/04/07 1400/04/09
مناقصه پروژه متمرکز کردن سامانه های املاک و کاداستر 1400/04/07 1400/04/09
مناقصه عمومی یک مرحله ای باز طراحی و بازنویسی سامانه های املاک 1400/04/07 1400/04/09
مناقصه خرید ۱۳۲هزار عدد کارتن پرونده های ثبت شرکتها 1400/04/06 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 132هزار عددکارتن پرونده های ثبت شرکتها 1400/04/06 1400/04/08
صفحه 1 از 19