مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه خرید کالا و تجهیزات ، انتقال نیرو و برقرسانی ، اصلاح و نوسازی شبکه و تاسیسات توزیع برق و روشنایی معابر حوزه عملیاتی - خرید کالا و تجهیزات ، انتقال نیرو و برقرسانی ، اصلاح و نوسازی شبکه و تاسیسا... 1400/10/02 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری فعالیت های مربوط به خرید کالا و تجهیزات ، انتقال نیرو و برقرسانی ، اصلاح و نوسازی شبکه و تاسیسات توزیع نیروی برق حوزه عملیاتی خود 1400/09/30 رجوع به آگهی
مناقصه خرید کالاو تجهیزات،اصلاح و نوسازی شبکه و تاسیسات توزیع نیروی برق 1400/09/29 1400/10/05
مناقصه انتقال نیرو و برقرسانی ، اصلاح و نوسازی شبکه و تاسیسات توزیع نیروی برق 1400/09/29 1400/10/05
مناقصه خرید انواع کابل فشار ضعیف خودنگهدار - پایه بتنی گرد پیش تنیده 1400/09/28 1400/10/04
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید 300 اصله پایه بتنی گرد پیش تنیده 9/400 1400/09/28 1400/10/04
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید 400 اصله پایه بتنی گرد پیش تنیده 9/400 1400/09/28 1400/10/04
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید 350 اصله انواع پایه بتنی گرد پیش تنیده 1400/09/28 1400/10/04
مناقصه خرید انواع کابل فشار ضعیف خودنگهدار 1400/09/28 1400/10/04
مناقصه انجام خدمات مربوط به تعمیر و سرویس ترانسفورماتورهای شرکت 1400/08/29 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای خریدکالاوتجهیزات،انتقال نیرو وبرقرسانی شبکه و تاسیسات توزیع نیروی برق جهت تامین برق متقاضیان فاقدشبکه ماهان 1400/08/29 1400/09/03
مناقصه انجام خدمات مربوط به تعمیر و سرویس ترانسفورماتورهای شرکت 1400/08/26 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری انجام خدمات مربوط به تعمیر و سرویس ترانسفورماتورهای حوزه عملیاتی 1400/08/26 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی دو مرحله ای انجام خدمات مربوط به تعمیر و سرویس ترانسفورماتورهای حوزه عملیاتی شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان 1400/08/25 1400/09/01
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای احداث،توسعه و بهینه سازی برق روستایی راور 1400/08/23 1400/08/29
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای احداث،توسعه و بهینه سزی برق روستایی 1400/08/23 1400/08/29
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای احداث،توسعه و بهینه سازی برق روستایی رفسنجان،نوق و کشکوئیه 1400/08/23 1400/08/29
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای احداث،توسعه و بهینه سازی برق روستایی 1400/08/23 1400/08/29
مناقصه احداث،توسعه و بهینه سازی برق روستایی 1400/08/23 1400/08/29
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید انواع کابل فشارضعیف خودنگهدار 1400/08/22 1400/08/26
صفحه 1 از 27