مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه خرید دیزل پرتابل 1400/09/30 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات میدانی و اجرایی نگهداری، بهینه سازی، بهسازی و ایمن سازی به تعداد ۶۹۰ سایت شبکه سیار 1400/07/07 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری عملیات میدانی و اجرایی نگهداری بهینه سازی، بهسازی و ایمن سازی به تعداد 690 سایت شبکه سیار 1400/07/07 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری نصب سایت های فاز 8 1400/07/04 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات میدانی و اجرایی نگهداری، بهینه سازی، بهسازی و ایمن سازی به تعداد 690 سایت شبکه سیار 1400/05/21 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات میدانی و اجرایی نگهداری، بهینه¬سازی، بهسازی و ایمن¬سازی به تعداد 690 سایت شبکه سیار 1400/05/05 رجوع به آگهی
مناقصه کابل کشی فیبر نوری 1400/04/20 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری خدمات نقلیه به تعداد 43 خودرو در سطح استان 1400/04/06 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری کابل کشی فیبر نوری 1400/04/02 رجوع به آگهی
مناقصه انجام عملیات نگهداری شبکه کابل و هوایی شهرستانها 1400/03/08 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات اجرای سایت های tower change 1400/03/05 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات اجرای سایت های tower change 1400/01/18 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات اجرای سایت های tower change به تعداد 14 سایت به اشخاص حقوقی واجد شرایط 1399/12/06 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات کابل کشی خاکی و کانالی فیبر نوری مسیر سه راهی 1399/12/05 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات اجرای سایت های tower change به تعداد ۱۴ سایت 1399/12/05 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری انجام عملیات نگهداری امور تاسیسات منطقه 1399/11/20 رجوع به آگهی
مناقصه انجام عملیات نگه داری امور تاسیسات 1399/11/19 رجوع به آگهی
مناقصه کابل کشی خاکی و کانالی فیبر نوری 1399/11/13 رجوع به آگهی
مناقصه کابل کشی خاکی و کانالی فیبر نوری - کابل کشی خاکی و کانالی فیبر نوری مسیر سه راهی 1399/11/11 رجوع به آگهی
مناقصه کابل کشی خاکی و کانالی فیبر نوری مسیر ناحیه صنعتی ـ کابل کشی خاکی و کانالی فیبر نوری مسیر سه راهی 1399/11/11 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 10