کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7399205 مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید شده خرید آجرهای منیزیت گرافیتی استان خراسان شمالی 1402/09/13 1402/09/20
7397841 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 150 تن بریکت اکسیژن زدا استان خراسان شمالی 1402/09/12 1402/09/20
7396867 مناقصه خرید 70 تن فرومولیبدن استان خراسان شمالی 1402/09/12 1402/09/20
7395425 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای خرید 150 تن گرافیت گرانولهcpc استان خراسان شمالی 1402/09/12 1402/09/20
7343282 مناقصه تهیه مصالح و مواد اولیه و حمل آنها، تجهیزات، ابزارآلات و نیروی انسانی مورد نیاز جهت ساخت و نصب سالن ریخته گری فوق سنگین استان خراسان شمالی 1402/08/27 1402/08/30
7302425 مناقصه دو ردیف مناقصه شامل خرید بریکت - آجرهای منیزیت گرافیتی استان خراسان شمالی 1402/08/23 1402/08/25
7302416 مناقصه ساخت و نصب سالن ریخته گری فوق سنگین استان خراسان شمالی 1402/08/23 1402/08/30
7301473 مناقصه ساخت و نصب سالن ریخته گری فوق سنگین استان خراسان شمالی 1402/08/23 1402/08/30
7288786 مناقصه دو ردیف مناقصه شامل: 1. خرید 150 تن بریکت 2. خرید آجرهای منیزیت گرافیتی استان خراسان شمالی 1402/08/20 1402/08/25
7287678 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 150 تن بریکت اکسیژن زدا استان خراسان شمالی 1402/08/20 1402/08/25
7287625 مناقصه خرید آجرهای منیزیت گرافیتی استان خراسان شمالی 1402/08/20 1402/08/25
7218261 مناقصه دو عنوان مناقصه شامل : ارائه سرویس ایاب و ذهاب به کارکنان با وسایل نقلیه متعلق به پیمانکار مینی بوس به صورت 365 روز - اداره کلیه امور رستوران و آشپزخانه شامل تهیه حمل و نگهداری مواد اولیه و ارا... استان خراسان شمالی 1402/07/30 1402/08/02
7210988 مناقصه دو عنوان مناقصه شامل : ارائه سرویس ایاب و ذهاب به کارکنان با وسایل نقلیه متعلق به پیمانکار مینی بوس به صورت 365 روز - اداره کلیه امور رستوران و آشپزخانه شامل تهیه حمل و نگهداری مواد اولیه... استان خراسان شمالی 1402/07/27 1402/08/02
7209290 مناقصه ارائه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان با وسایل نقلیه متعلق به پیمانکار(مینی بوس) استان خراسان شمالی 1402/07/26 1402/08/02
7209287 مناقصه اداره کلیه امور رستوران و آشپزخانه شامل تهیه ،حمل و نگهداری مواد اولیه و ارائه خدمات طبخ و سرو غذای پرسنل و میهمانان استان خراسان شمالی 1402/07/26 1402/08/02
7163917 مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید شده ارائه سرویس ایاب و ذهاب به کارکنان استان خراسان شمالی 1402/07/16 1402/07/20
7162447 مناقصه تهیه مصالح و مواد اولیه و حمل آنها، تجهیزات، ابزار آلات و نیروی انسانی مورد نیاز جهت ساخت و نصب سالن ریخته گری فوق سنگین استان کرمان 1402/07/16 1402/07/22
7160261 مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدیدتهیه مصالح و مواد اولیه و حمل آنها، تجهیزات،ابزارآلات و نیروی انسانی مورد نیازجهت ساخت و نصب سالن ریخته گری فوق سنگین شرکت مج استان خراسان شمالی 1402/07/16 1402/07/22
7067937 مناقصه 3 ردیف مناقصه شامل : تامین نیروی انسانی جهت انجام 1- خدمات فنی تولید 2- خدمات اداری و پشتیبانی 3- اپراتوری ماشین های تراش و جرثقیل های سقفی - تامین 5 دستگاه تراکتور ( با راننده ) جهت حمل بار و... استان خراسان شمالی 1402/07/01 1402/07/06
7065018 مناقصه انجام عملیات تهیه نمونه آزمایشگاهی در کارگاه نمونه سازی استان خراسان شمالی 1402/06/29 1402/07/06
صفحه 1 از 54