مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه تفکیک فلزات و آجرهای منیزیتی و گرافیتی از سرباره و شلاکه های دپو شده و فرآوری آن با تجهیزات 1400/10/22 رجوع به آگهی
مناقصه تأمین نیروی انسانی جهت انجام خدمات فنی و پشتیبانی تولید 1400/10/22 1400/10/23
مناقصه خرید (ریخته گری و خشن کاری) 1400/10/21 رجوع به آگهی
مناقصه تفکیک فلزات و آجرهای منیزیتی و گرافیتی از سرباره و شلاکه 1400/10/21 1400/10/23
مناقصه تفکیک فلزات و آجرهای منیزیتی و گرافیتی از سرباره و شلاکه های دپو شده و فرآوری آن با تجهیزات متعلق به پیمانکار 1400/10/21 رجوع به آگهی
مناقصه تفکیک فلزات و آجرهای منیزیتی و گرافیتی از سرباره و شلاکه های دپوشده و فرآوری آن با تجهیزات متعلق به پیمانکار 1400/10/21 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید (ریخته گری و خشن کاری) مواد اولیه 1400/10/20 1400/10/23
مناقصه تامین نیروی انسانی جهت انجام خدمات فنی و پشتیبانی تولید 1400/10/20 1400/10/23
مناقصه تأمین نیروی انسانی جهت انجام خدمات فنی و پشتیبانی تولید 1400/10/20 1400/10/23
مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین نیروی انسانی 1400/10/20 1400/10/23
مناقصه بهره برداری و اپراتوری اره نواری متعلق به مجتمع و اره نواری 1400/10/05 رجوع به آگهی
مناقصه شناسایی و رتبه بندی تامین کنندگان انواع مواد اولیه، مصرفی و قطعات یدکی وارداتی 1400/10/04 1400/10/05
مناقصه خرید مواد اولیه گرافیت گرانوله CPC - اجر منیزیت گرافیتی 1400/10/02 1400/10/02
مناقصه بهره برداری و اپراتوری تعداد ۱۳ دستگاه اره نواری متعلق به مجتمع و۱۱ دستگاه اره نواری متعلق به پیمانکار جهت برش محصولات و مقاطع سنگین فولادی مورد نیاز خود 1400/10/02 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهره برداری و اپراتوری تعداد 13 دستگاه اره نواری متعلق به مجتمع و 11 دستگاه اره نواری متعلق به پیمانکار 1400/10/02 1400/10/06
مناقصه خرید فروسیلیکومنگنز 1400/10/01 1400/10/02
مناقصه شناسایی و رتبه بندی تامین کنندگان انواع مواد اولیه، مصرفی و قطعات یدکی وارداتی مورد نیاز 1400/10/01 1400/10/05
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید گرافیت گرانوله(CPC) 1400/10/01 1400/10/02
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید آجر منیزیت گرافیتی 1400/10/01 1400/10/02
مناقصه خرید ریخته گری و خشن کاری 1400/09/30 1400/09/30
صفحه 1 از 43