مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
6002113 مناقصه خرید شمش چدن موردنیاز 1401/09/10 1401/09/16
5999720 مناقصه عمومی یک مرحله ای شمش چدن 1401/09/09 1401/09/16
5994805 مناقصه خرید آهن اسفنجی 1401/09/08 1401/09/13
5992484 مناقصه عمومی یک مرحله ای آهن اسفنجی 1401/09/07 1401/09/13
5978860 مناقصه خرید فروسیلیکومنگنز 1401/09/03 1401/09/05
5975541 مناقصه خرید فروسیلیکومنگنز 1401/09/02 1401/09/05
5973594 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید فروسیلیکومنگنز 1401/09/01 1401/09/05
5957020 مناقصه ساخت غرفه نمایشگاه متافو 1401/08/26 1401/08/28
5897556 مناقصه تأمین 5 دستگاه تراکتور باحمل بار ویدک کشی با کفی 4 دستگاه نیسان جهت حمل بار 7 دستگاه خودرو سواری (همگی با راننده) 2 دستگاه دنا پلاس توربو اتومات و دستگاه سمند LX 1401/08/09 1401/08/10
5897401 مناقصه خرید مواد اولیه موردنیاز : فروکروم پرکربن - بریک اکسیژن زدا - آلومینیوم بلوک - فروسیلیس 1401/08/09 1401/08/10
5868018 مناقصه خرید فروسیلیس 1401/08/05 1401/08/10
5867975 مناقصه خرید آلومینیوم بلوک 1401/08/05 1401/08/10
5867967 مناقصه خرید بریکت اکسیژن زدا 1401/08/05 1401/08/10
5866239 مناقصه تأمین 5 دستگاه تراکتور باحمل بار ویدک کشی با کفی 4 دستگاه نیسان جهت حمل بار 7 دستگاه خودرو سواری (همگی با راننده) 2 دستگاه دنا پلاس توربو اتومات و دستگاه سمند LX 1401/08/05 1401/08/10
5865253 مناقصه فروکروم پرکربن 1401/08/04 1401/08/10
5863392 مناقصه فروکروم پرکربن - بریکت اکسیژن زدا - آلومینیوم بلوک - فروسیلیس سنتر 1401/08/04 1401/08/10
5862492 مناقصه ارائه سرویس ایاب و ذهاب به کارکنان باوسایل نقلیه متعلق به پیمانکار (مینی بوس) 1401/08/04 1401/08/10
5851084 مناقصه تامین 5 دستگاه تراکتور با کفی جهت حمل بار و یدک کشی، 4 دستگاه نیسان جهت حمل بار، 7 دستگاه خودرو سواری (همگی با راننده) و 2 دستگاه سواری دنا اتوماتیک و یک دستگاه کیا سراتو (بدون راننده ) جهت سرو... 1401/08/03 1401/08/10
5849704 مناقصه سرویس های ایاب ذهاب کارکنان 1401/08/03 1401/08/10
5626334 مناقصه انجام عملیات تهیه نمونه آزمایشگاهی در کارگاه نمونه سازی با استفاده از ماشین آلات و تجهیزات متعلق به کارفرما 1401/06/06 1401/06/07
صفحه 1 از 48