مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
فراخوان واگذاری کلیه خدمات عمومی و پشتیبانی شرکت 1397/12/22 1398/01/06
تفکیک فلزات از سرباره و شلاکه های دپوشده و فرآوری آنها 1397/12/22 رجوع به آگهی
تفکیک فلزات از سرباره و شلاکه های دپوشده و فرآوری آنها 1397/12/20 رجوع به آگهی
واگذاری کلیه خدمات عمومی و پشتیبانی شرکت 1397/12/20 1398/01/06
خرید نسوز پاتیل و کوره مورد نیاز واحد ذوب 1397/12/19 رجوع به آگهی
خرید نسوز پاتیل و کوره مورد نیاز واحد ذوب 1397/12/14 رجوع به آگهی
خرید نسوز پاتیل و کوره مورد نیاز واحد ذوب 1397/12/14 رجوع به آگهی
تامین مواد نسوز و اجرای عملیات نسوزکاری و آماده سازی کوره ها و پاتیل های ذوب 1397/12/12 1397/12/15
خرید فرو آلیاژهای مورد نیاز واحد ذوب 1397/12/12 1397/12/14
واگذاری خرید مواد کمکی مورد نیاز واحد ذوب 1397/12/12 1397/12/15
صفحه 1 از 38