مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات تهیه و طبخ و توزیع غذای سلف مرکزی دانشگاه شهرکرد98-99 1398/07/10 1398/07/13
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات تهیه و طبخ و توزیع غذای سلف مکمل1 در سال 99-98 1398/07/10 1398/07/13
خدمات تهیه، طبخ و توزیع غذا 1398/07/09 1398/07/13
خدمات تهیه، طبخ و توزیع غذا 1398/07/09 رجوع به آگهی
خدمات تهیه، طبخ و توزیع غذا 1398/07/08 1398/07/13
واگذاری فعالیت خدماتی تهیه، طبخ و توزیع غذای رستوران مکمل 1 دانشگاه 1398/06/20 1398/06/23
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات تهیه و طبخ و توزیع غذای سلف مکمل در سال 99-98 1398/06/21 1398/06/23
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه ،تامین، طبخ و توزیع غذای دانشگاه شهرکرد در سال 99-98 1398/06/21 1398/06/23
خرید1000 تن ذرت علوفه ای 1398/06/20 رجوع به آگهی
خدمات تهیه، طبخ و توزیع غذا 1398/06/20 1398/06/23
صفحه 1 از 14