مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امورات آماده ‏سازی ، طبخ و توزیع صبحانه ، ناهار و شام بیماران و پ... 1398/10/25 1398/11/05
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری بخشی از امورات سرویس ایاب و ذهاب درون شهری معاونت غذا و دارو دانشگا... 1398/10/21 1398/10/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری بخشی از امورات سرویس ایاب و ذهاب درون شهری معاونت درمان دانشگاه 1398/10/21 1398/10/28
واگذاری بخشی از امورات سرویس ایاب و ذهاب درون شهری و سرویس ایاب و ذهاب کارکنان 1398/10/21 1398/10/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری بخشی از امورات سرویس ایاب و ذهاب درون شهری 1398/10/21 1398/10/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری بخشی از امورات سرویس ایاب و ذهاب درون شهری مرکز پزشکی ، آموزشی و در... 1398/10/21 1398/10/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری بخشی از امورات سرویس ایاب و ذهاب درون شهری و حومه سنندج،سرویس ایاب... 1398/10/21 1398/10/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری بخشی از امورات سرویس ایاب و ذهاب درون شهری کلینیک تخصصی ویژه سنندج 1398/10/21 1398/10/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری بخشی از امورات سرویس ایاب و ذهاب درون شهری 1398/10/21 1398/10/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید ملزومات مصرفی پزشکی مورد نیاز مرکز پزشکی ،آموزشی ودرمانی 1398/10/17 1398/10/25
صفحه 1 از 20