مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه احداث فونداسیون ساختمان آتش نشانی 1400/10/18 1400/10/18
مناقصه حفظ و نگهداری و حراست از پارکها و فضای سبز شهری 1400/10/15 1400/10/18
مناقصه احداث فونداسیون ساختمان آتش نشانی 1400/10/11 1400/10/18
مناقصه حفظ و نگهداری و حراست از پارکها و فضای سبز شهری، جنگلها 1400/10/11 1400/10/18
مناقصه عمومی یک مرحله ای اﺣﺪاث ﻓﻮﻧﺪاﺳﯿﻮن ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﻰ 1400/10/11 1400/10/18
مناقصه حفظ و نگهداری و حراست از پارکها و فضای سبز شهری، جنگلها 1400/10/07 1400/10/18
مناقصه راهبری اتوبوس درون شهری و انجام امور خدماتی و نظافت پایانه مسافربری 1400/09/11 1400/09/10
مناقصه بازسازی اتوبوسهای درون شهری 1400/09/08 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری راهبری اتوبوس درون شهری و انجام امور خدماتی و نظافت پایانه مسافربری 1400/09/04 1400/09/10
مناقصه راهبری اتوبوس درون شهری و انجام امور خدماتی و نظافت پایانه مسافربری 1400/09/03 1400/09/10
مناقصه حفظ و نگهداری و حراست از پارکها و فضای سبز شهری 1400/08/29 1400/09/06
مناقصه اجاره کامیون کمپرسی 1400/07/22 1400/07/25
مناقصه خرید قیر 1400/07/11 1400/07/17
مناقصه خرید قیر 1400/07/07 1400/07/17
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید قیر 1400/07/07 1400/07/17
مناقصه بروز رسانی تجهیزات شبکه 1400/07/06 رجوع به آگهی
مناقصه خرید لوازم مورد نیاز بازسازی اتوبوس ها بازسازی 7 دستگاه اتوبوسهای درون شهری 1400/04/23 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای کامل تمامی عملیات ساختمانی تا پایان کار 1400/04/22 رجوع به آگهی
مناقصه بازسازی اتوبوسهای درون شهری 1400/03/31 1400/04/02
مناقصه بازسازی اتوبوسهای درون شهری 1400/03/26 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 30