مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
حفظ و نگهداری و حراست پارکها و فضای سبز 1398/07/24 رجوع به آگهی
واگذاری اجاره جایگاه های پمپ گاز CNG 1398/07/24 رجوع به آگهی
حفظ و نگهداری و حراست پارکها و فضای سبز 1398/07/17 رجوع به آگهی
بهره برداری، حفظ و نگهداری از جایگاه های پمپ گاز CNG 1398/07/17 رجوع به آگهی
واگذاری حفظ و نگهداری و حراست از پارک ها و فضاهای سبز شهری، جنگل ها 1398/06/23 رجوع به آگهی
بهره برداری ، حفظ و نگهداری از جایگاه های پمپ گاز CNG 1398/06/23 رجوع به آگهی
واگذاری حفظ و نگهداری و حراست از پارک ها و فضاهای سبز شهری، جنگل ها 1398/06/13 رجوع به آگهی
بهره برداری ، حفظ و نگهداری از جایگاه های پمپ گاز CNG 1398/06/13 رجوع به آگهی
شناسایی سرمایه گذار اعم از حقیقی و یا حقوقی واجد شرایط جهت موارد و فرصتهای سرمایه گذاری تله کابین، م... 1398/05/19 رجوع به آگهی
شناسایی سرمایه گذار اعم از حقیقی و یا حقوقی واجد شرایط جهت موارد و فرصتهای سرمایه گذاری تله کابین، م... 1398/05/12 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 53