مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5998920 مناقصه انجام خدمات حمل و نقل و تأمین خودروهای استیجاری مورد نیاز پروژه های شرکت 1401/09/09 1401/09/15
5996883 مناقصه انجام خدمات حمل و نقل و تأمین خودروهای استیجاری 1401/09/08 1401/09/15
5994281 مناقصه انجام خدمات حمل و نقل و تأمین خودروهای استیجاری 1401/09/08 1401/09/15
5970159 مناقصه واگذاری انجام خدمات نشت یابی شبکه و تاسیسات گازدار در سطح 1401/09/01 رجوع به آگهی
5967427 مناقصه خرید 94000 متر لوله پلی اتیلن در سایز های 90 و 160 میلیمتری 1401/08/30 1401/09/06
5966188 مناقصه واگذاری انجام خدمات نشت یابی شبکه و تاسیسات گازدار در سطح 1401/08/29 رجوع به آگهی
5964501 مناقصه خرید 94000 متر لوله پلی اتیلن در سایز های 90 و 160 میلیمتری 1401/08/29 1401/09/24
5963282 مناقصه خرید 94000 متر لوله پلی اتیلن در سایز های 90 و 160 میلیمتری 1401/08/29 1401/09/06
5963231 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی انجام خدمات نشت یابی شبکه و تأسیسات گازدار در سطح استان 1401/08/29 1401/09/06
5962802 مناقصه خرید 94000 متر لوله پلی اتیلن در سایزهای 90 و 160 میلیمتری 1401/08/29 1401/09/06
5962795 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید 94000 متر لوله پلی اتیلن در سایزهای 90 و 160 میلیمتری 1401/08/29 1401/09/06
5960559 مناقصه بهره برداری و تعمیرات شبکه و انشعابات و تاسیسات به روش PC - تهیه مصالح و احداث ساختمان 1401/08/28 1401/09/20
5954322 مناقصه بهره برداری و تعمیرات شبکه و انشعابات و تاسیسات 1401/08/25 1401/09/01
5951536 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای بهره برداری و تعمیرات شبکه و انشعابات و تاسیسات در سطح ناحیه قائن به روش PC 1401/08/24 1401/09/01
5949209 مناقصه بهره برداری و تعمیرات شبکه و انشعابات و تاسیسات 1401/08/24 1401/09/01
5948614 مناقصه تهیه و نصب سیستم حفاظت الکترونیک 1401/08/24 1401/08/30
5948534 مناقصه تهیه مصالح و احداث ساختمان عملیاتی 1401/08/24 1401/09/20
5945614 مناقصه تهیه و نصب سیستم حفاظت الکترونیک 1401/08/23 1401/08/30
5945613 مناقصه تهیه مصالح و احداث ساختمان عملیاتی 1401/08/23 1401/08/30
5945043 مناقصه تهیه مصالح و احداث ساختمان عملیاتی 1401/08/23 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 75