مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه اجرای توسعه شبکه، نصب انشعابات و تعمیرات در سطح شهرستان 1400/10/25 رجوع به آگهی
مناقصه خرید 10000 متر لوله فولادی 10 اینچ گرید B به ضخامت0.219 اینچ 1400/10/25 1400/10/28
مناقصه خرید لوله فولادی 10 اینچ گرید B به ضخامت0.219 اینچ 1400/10/22 1400/10/28
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای خرید 10000 متر لوله فولادی 10 اینچ 1400/10/22 1400/10/28
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی اجرای توسعه شبکه ، نصب انشعابات و تعمیرات در سطح شهرستانهای سربیشه ، درمیان ، نهبندان و روستاهای تابعه 1400/10/22 1400/10/29
مناقصه اجرای توسعه شبکه، نصب انشعابات و تعمیرات در سطح شهرستان ها 1400/10/22 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری انجام خدمات نظارت کارگاهی بر پروژه های گازرسانی شرکت به روش QCBS 1400/10/21 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری انجام خدمات نظارت کارگاهی بر پروژه های گازرسانی شرکت به روش QCBS 1400/10/20 رجوع به آگهی
مناقصه انجام خدمات نظارت کارگاهی بر پروژه های گازرسانی شرکت گاز استان خراسان جنوبی به روش QCBS 1400/10/20 1400/10/27
مناقصه لوله فولادی مورد نیاز خود 1400/10/09 1400/10/14
مناقصه خرید لوله فولادی 1400/10/09 رجوع به آگهی
مناقصه خرید 20400 متر لوله فولادی 6 اینچ گرید B به ضخامت 0.172 اینچ 1400/10/08 1400/10/14
مناقصه خریداری لوله پلی اتیلن مورد نیاز خود 1400/10/08 رجوع به آگهی
مناقصه خرید 10000 متر لوله فولادی 10 اینچ گرید B به ضخامت 0.219 اینچ 1400/10/08 1400/10/14
مناقصه خرید لوله فولادی مورد نیاز خود ـ خرید 1000 متر لوله فولادی 10 اینچ گرید B به ضخامت 219 ، اینچ 1400/10/08 رجوع به آگهی
مناقصه خرید خدمات مشاوره ـ انجام خدمات مشاوره، کنترل و بازرسی بر صحت اجرای الزامات hse در سطح کلیه فعالیت های پروژه ای و جاری شرکت به روش qcbs 1400/10/08 رجوع به آگهی
مناقصه خرید 10000 متر لوله فولادی 10 اینچ گرید B به ضخامت 0.219 اینچ 1400/10/08 1400/10/14
مناقصه خرید لوله فولادی 1400/10/08 رجوع به آگهی
مناقصه خریداری لوله پلی اتیلن مورد نیاز 1400/10/07 رجوع به آگهی
مناقصه خرید لوله فولادی 1400/10/07 1400/10/14
صفحه 1 از 63