کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7400404 مناقصه واگذاری انجام خدمات امداد، بهره برداری، مشترکین، گازبانی، قرائت کنتور و توزیع صورتحساب مشترکین، وصول مطالبات، بازرسی و نظارت بر توزیع گاز استان خراسان جنوبی 1402/09/13 1402/10/07
7395635 مناقصه خدمات حمل و نقل و تأمین خودروهای استیجاری استان خراسان جنوبی 1402/09/12 1402/09/18
7395496 مناقصه واگذاری انجام خدمات امداد، بهره برداری، مشترکین، گازبانی، قرائت کنتور و توزیع صورتحساب مشترکین، وصول مطالبات، بازرسی و نظارت بر توزیع گاز استان خراسان جنوبی 1402/09/12 1402/10/07
7394556 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی انجام خدمات امداد،بهره برداری،،مشترکین،گازبانی،قرائت کنتور و توزیع صورتحساب مشترکین،وصول مطالبات، بازرسی و نظارت بر توزیع گاز در س استان خراسان جنوبی 1402/09/12 1402/09/19
7392643 مناقصه خدمات حمل و نقل و تامین خودروهای استیجاری مورد نیاز شرکت گاز استان خراسان جنوبی 1402/09/11 1402/09/18
7379757 مناقصه خرید مهار بند کمانش تاب ( BRB ) استان خراسان جنوبی 1402/09/07 1402/09/14
7357448 مناقصه خرید 8 دستگاه دیزل ژنراتور با توان kva 10 استان خراسان جنوبی 1402/08/30 1402/09/29
7355022 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای خرید یک دستگاه لیفتراک دیزلی 7 تن استان خراسان جنوبی 1402/08/30 1402/09/06
7355009 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید 8 دستگاه دیزل ژنراتور با توان 10kva استان خراسان جنوبی 1402/08/30 1402/09/06
7354994 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی انجام خدمات حفاظت و حراست از اماکن ، اموال و تأسیسات شرکت گاز استان خراسان جنوبی 1402/08/30 1402/09/07
7354916 مناقصه واگذاری انجام خدمات حفاظت و حراست از اماکن، اموال و تاسیسات شرکت گاز استان خراسان جنوبی 1402/08/30 1402/09/25
7352813 مناقصه خرید 8 دستگاه دیزل ژنراتور با توان kva 10 استان خراسان جنوبی 1402/08/29 1402/09/29
7350588 مناقصه خرید 8 دستگاه دیزل ژنراتور با توان kva 10 استان خراسان جنوبی 1402/08/29 1402/09/29
7346776 مناقصه خرید دو دستگاه ایستگاه CGS با ظرفیت 10.000 و50.000 مترمکعب بر ساعت به همراه لوازم یدکی استان خراسان جنوبی 1402/08/28 1402/09/04
7346447 مناقصه خرید دو دستگاه ایستگاه CGS با ظرفیت 10.000 و50.000 مترمکعب بر ساعت استان خراسان جنوبی 1402/08/28 1402/09/04
7345954 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید دو دستگاه ایستگاه CGSبا ظرفیت 30000 و50000 به همراه لوازم یدکی و مطابق بامشخصات فنی پیوست اسناد مناقصه استان خراسان جنوبی 1402/08/28 1402/09/04
7345952 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید دو دستگاه ایستگاه CGSبا ظرفیت 10000 و50000 به همراه لوازم یدکی استان خراسان جنوبی 1402/08/28 1402/09/04
7311971 مناقصه خرید دو دستگاه CGS به ظرفیت های 10/000-50/000 متر مکعب برساعت به همراه لوازم یدکی مربوطه استان خراسان جنوبی 1402/08/27 1402/09/04
7269865 مناقصه اجرای توسعه شبکه توزیع گاز و نصب انشعابات پلی اتیلن استان خراسان جنوبی 1402/08/14 رجوع به آگهی
7269420 مناقصه نصب و تعویض کنتور و رگولاتور استان خراسان جنوبی 1402/08/14 1402/08/20
صفحه 1 از 93