مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری خرید پرچم های مورد نیاز سطح شهر 1400/10/20 رجوع به آگهی
مناقصه خرید آهن آلات مورد نیاز کارگاه آهنگری 1400/08/30 رجوع به آگهی
مناقصه خرید البسه کارکنان مورد نیاز امور اداری جهت کلیه پروژه ها 1400/07/24 رجوع به آگهی
مناقصه تمدید خرید و تحویل گل و گیاه 1400/06/27 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری خرید و تحویل گل و گیاه 1400/06/14 رجوع به آگهی
مناقصه انجام خدمات بیمه حوادث پل پروژه های حفظ و نگهداری و دهکده تفریحی 1400/05/07 رجوع به آگهی
مناقصه بکارگیری پیمانکار تامین یک دستگاه اتوموبیل سافاری در پارک حیات 1400/04/27 رجوع به آگهی
مناقصه بکارگیری پیمانکار تامین اتومبیل سافاری 1400/04/26 رجوع به آگهی
مناقصه به کارگیری پیمانکار تامین ماشین آلات سنگین 1400/04/23 رجوع به آگهی
مناقصه خرید گل و گیاه مورد نیاز پروژه های سازمان 1400/04/23 رجوع به آگهی
مناقصه بکارگیری پیمانکار امحاء و باتیس کاری جدارهای شهری 1400/04/21 رجوع به آگهی
مناقصه خرید ریسه لامپی رنگی 1400/04/21 رجوع به آگهی
مناقصه بکارگیری پیمانکار حفظ و نگهداری جنگلکاریها و تاسیسات وابسته 1400/04/16 رجوع به آگهی
مناقصه بکارگیری پیمانکار حفظ و نگهداری جنگلکاریها و تاسیسات وابسته جنگل کاری 1400/04/16 1400/04/26
مناقصه واگذاری بکارگیری پیمانکار حفظ و نگهداری و فضای سبز و تاسیسات 1400/04/15 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری تهیه اقلام مورد نیاز سیستم آبیاری 1400/04/14 رجوع به آگهی
مناقصه تهیه مصالح و اجرای کفسازی مکث محوطه ها 1400/04/08 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری خرید لوله های پلی اتیلن مورد نیاز واحد آب 1400/04/07 رجوع به آگهی
مناقصه تهیه مصالح و اجرای کفسازی مکث محوطه ها 1400/04/05 رجوع به آگهی
مناقصه تهیه مصالح ساخت، اجرا و نصب نشیمن آجری و چتر، ساعت آفتابی و نیمکت با طرح مداد مورد نیاز در سطح شهر 1400/04/03 1400/04/13
صفحه 1 از 24