مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری متناسب با موقعیت مساحت، مستحدثات و وضعیت موجود 1400/07/26 رجوع به آگهی
مناقصه دعوت از متقاضیان سرمایه گذاری در مجتمع ها/ شهرک های کشاورزی گلخانه ای دامپروری و شیلاتی 1400/06/22 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث خط انتقال آب، ساختمان و تاسیسات سرچاهی شهرک دامپروری 1399/12/10 1399/12/14
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرایی و تهیه مصالح خط تغذیه و ایستگاه تقلیل فشار گاز شهرک گلخانه‌ای 1399/11/30 1399/12/06
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرایی و تهیه مصالح خط تغذیه و ایستگاه تقلیل فشار گاز شهرک گلخانه ای 1399/11/30 1399/12/06
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرایی و تهیه مصالح خط تغذیه و ایستگاه تقلیل فشار گاز شهرک گلخانه‌ای 1399/11/30 1399/12/06
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرایی و تهیه مصالح خط تغذیه و ایستگاه تقلیل فشار گاز شهرک گلخانه‌ای 1399/11/30 1399/12/06
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرای شبکه توزیع گاز شهرک گلخانه‌ای 1399/11/30 1399/12/06
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات احداث جاده بین مزارع مجتمع پرورش میگو 1399/11/25 1399/11/30
مناقصه واگذاری دعوت از متقاضیان بومی استانی سرمایه گذاری (جهاد) نه ترس در فاز دوم پرورش میگوی شهرک شیلاتی 1399/11/16 رجوع به آگهی
مناقصه اصلاحیه عملیات احداث استخر ، ایستگاه پمپاژ و شبکه توزیع آب شهرک گلخانه ای به مساحت ۱۲۵هکتار" 1399/11/13 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرایی و تهیه مصالح خط تغذیه و ایستگاه تقلیل فشار گاز شهرک گلخانه‌ای 1399/11/11 1399/11/16
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرایی و تهیه مصالح خط تغذیه و ایستگاه تقلیل فشار گاز شهرک گلخانه‌ای 1399/11/11 1399/11/16
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرایی و تهیه مصالح خط تغذیه و ایستگاه تقلیل فشار گاز شهرک گلخانه‌ای 1399/11/11 1399/11/16
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرایی و تهیه مصالح خط تغذیه و ایستگاه تقلیل فشار گاز شهرک گلخانه‌ای 1399/11/11 1399/11/16
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرایی و تهیه مصالح خط تغذیه و ایستگاه تقلیل فشار گاز شهرک گلخانه ای 1399/11/11 1399/11/16
مناقصه سرمایه گذاری در مجتمع ها /شهرکهای کشاورزی (گلخانه ای -دامپروری و شیلاتی ) 1399/11/02 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرایی حفر چاه شهرک گلخانه ای 1399/11/01 1399/11/08
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرای شبکه توزیع گاز شهرک گلخانه‌ای 1399/11/01 1399/11/08
مناقصه دعوت از متقاضیان سرمایه گذاری در مجتمع ها /شهرکهای کشاورزی (گلخانه ای -دامپروری و شیلاتی ) 1399/10/30 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 14