مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
بازسازی خسارت ناشی از سیل به جاده های بین مزارع 1398/10/28 1398/11/02
تامین نیروهای خدماتی عمومی 1398/06/16 1398/06/20
تامین نیروهای کارشناس فنی، حقوقی 1398/04/12 1398/04/13
تامین نیروهای کارشناس فنی، حقوقی 1398/04/11 1398/04/13
بهسازی عملیات انتقال اب یا کشاورزی روستاها 1398/03/08 1398/03/11
تکمیل جاده بین مزارع 1398/02/30 1398/02/30
تکمیل و بازسازی جاده دسترسی به اراضی کشاورزی روستا 1398/02/28 1398/02/29
تکمیل و بازسازی جاده دسترسی به اراضی کشاورزی روستا 1398/02/28 1398/02/29
بهسازی استخر ذخیره آب چشمه و تکمیل جاده بین مزارع 1398/01/29 1398/02/05
ساختمان نیمه کاره 1397/08/06 1397/08/20
صفحه 1 از 4