مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری بهره برداری از شبکه های توزیع و روشنایی معابر شهرستان 1400/10/29 1400/11/03
مناقصه واگذاری بهره برداری از شبکه های توزیع وروشنایی معابر 1400/10/29 1400/11/03
مناقصه واگذاری بهره برداری از شبکه های توزیع و روشنایی معابر 1400/10/27 1400/11/03
مناقصه واگذاری بهره برداری از شبکه های توزیع و روشنایی معابر 1400/10/04 1400/10/08
مناقصه خرید سیم آلومینیوم فولاد 120 هاینا 1400/10/04 1400/10/08
مناقصه خرید انواع تابلوی توزیع 1400/09/29 1400/09/30
مناقصه انجام خدمات مهندسی مشاوره طراحی ونظارت وجی ای اس پروژ ه های توزیع نیروی برق در امور برق شهرستانهای 10 گانه تابعه در استان چهار محال 1400/09/21 1400/09/25
مناقصه واگذاری بهره برداری از شبکه های توزیع و روشنایی معابر 1400/09/11 1400/09/16
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید انواع تابلو توزیع 1400/09/04 1400/09/09
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید کنتور تکفاز هوشمند فهام1 1400/08/29 1400/09/03
مناقصه خرید کنتور سه فاز هوشمند فهام 1400/08/04 1400/08/11
مناقصه خرید کابل خود نگهدار فشار ضعیف 1400/08/04 1400/08/11
مناقصه خرید کنتور سه فاز هوشمند فهام 1400/08/03 1400/08/11
مناقصه خرید کابل خود نگهدار فشار ضعیف 1400/08/03 1400/08/11
مناقصه خرید کابل خودنگهدار فشار ضعیف - خرید کنتور سه فاز هوشمند فهام 1400/08/03 رجوع به آگهی
مناقصه خرید کنتور سه فاز دیجیتالی اتصال مستقیم Dcو قاب کنتور سه فاز دیجیتالی 1400/07/25 1400/08/04
مناقصه واگذاری بهره برداری از شبکه های توزیع وروشنایی 1400/07/20 1400/07/26
مناقصه واگذاری بهره برداری از شبکه های توزیع وروشنایی معابر 1400/07/03 1400/07/11
مناقصه واگذاری بهره برداری از شبکه های توزیع و روشنایی معابر شهرستان 1400/06/27 1400/07/03
مناقصه واگذاری بهره برداری از شبکه های توزیع وروشنایی معابر 1400/06/11 1400/06/16
صفحه 1 از 20