مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری ساخت، حمل، آموزش و تحویل 10 دستگاه جرثقیل دروازه ای چرخ لاستیکی RTG مربوط به فاز یک طرح توسع... 1398/12/06 رجوع به آگهی
Manufacturing, shipment, training and Delivery of Four Units of Ship to shore Gantry crane (STS) 1398/12/05 رجوع به آگهی
واگذاری ساخت، حمل، آموزش و تحویل 10 دستگاه جرثقیل دروازه ای چرخ لاستیکی RTG مربوط به فاز یک طرح توسع... 1398/12/05 رجوع به آگهی
واگذاری ساخت، حمل، آموزش و تحویل 10 دستگاه جرثقیل دروازه ای چرخ لاستیکی 1398/12/04 رجوع به آگهی
Manufacturing, shipment, training and Delivery of Four Units of Ship to shore Gantry crane (STS) 1398/12/03 رجوع به آگهی
واگذاری ساخت، حمل، آموزش و تحویل چهار دستگاه جرثقیل کانتینری STS 1398/12/03 رجوع به آگهی
ساخت، حمل، آموزش و تحویل ده دستگاه جرثقیل دروازه ای چرخ لاستیکی (RTG) مربوط به فازیک طرح توسعه 1398/07/17 رجوع به آگهی
Manufacturing, shipment, training and delivery of four units of ship to shore gantry crane (STS) 1398/07/16 رجوع به آگهی
ساخت، حمل، آموزش و تحویل چهار دستگاه جرثقیل کانتینری (sts) 1398/07/16 رجوع به آگهی
Manufacturing, shipment, training and delivery of four units of ship to shore gantry crane (STS) 1398/07/14 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 2