مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
قراردادهای بیمه شهرداری 1397/10/26 1397/11/04
واگذاری آرامستان 1397/10/22 1397/10/30
واگذاری آرامستان 1397/10/18 1397/10/30
واگذاری عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز 1397/10/08 1397/10/16
واگذاری عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز 1397/10/05 1397/10/16
بکارگیری 9 نفر نیروی جهت حجم کار معین 1397/09/10 رجوع به آگهی
بکارگیری 9 نفر نیرو جهت حجم کار 1397/08/22 رجوع به آگهی
بکارگیری 9 نفر نیرو جهت حجم کار معین 1397/08/19 رجوع به آگهی
واگذاری اجرای پروژه احداث تجاری های منطقه 1397/07/15 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات رفت و روب و جمع آوری زباله 1397/07/14 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 46