مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5969972 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای خرید سیم روکشدار آلومینیوم فولاد 1401/08/30 1401/09/05
5969918 مناقصه خرید کابل سرویس مشترکین 1401/08/30 1401/09/05
5969905 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای خرید سیم آلومینیوم فولاد ACSR-401/100 م ن 1401/08/30 1401/09/05
5964963 مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه رفع ضعف ولتاژ و تعدیل بار ترانسهای پر بار 1401/08/29 1401/09/03
5964961 مناقصه پروژه رفع ضعف ولتاژ و تعدیل بار ترانسهای پر بار 1401/08/29 1401/09/03
5964960 مناقصه عمومی یک مرحله ای تبدیل سیم مسی به کابل خودنگهدار روستایی 1401/08/29 1401/09/03
5964958 مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه تبدیل سیم مسی به کابل خودنگهدار شهری 1401/08/29 1401/09/03
5964957 مناقصه پروژه تبدیل سیم مسی به کابل خودنگهدار 1401/08/29 1401/09/03
5964663 مناقصه تبدیل سیم مسی به کابل خودنگهدار شهری 1401/08/29 1401/09/03
5962731 مناقصه خرید کابل سرویس مشترکین - خرید سیم آلومینیوم فولاد acsr - خرید سیم روکشدار 1401/08/29 1401/09/05
5959168 مناقصه خرید کابل سرویس مشرکین- خرید سیم آلومینیوم فولاد ACSR- خرید سیم روکشدار آلومینیوم فولاد ACSR- 1401/08/28 1401/09/05
5937651 مناقصه واگذاری فعالیت امور سامانه 121 و پاسخگویی به مشترکین- 1401/08/21 1401/08/25
5936997 مناقصه خرید انواع ترانسفورماتور روغنی 1401/08/21 1401/08/25
5933002 مناقصه خرید انواع ترانسفورماتور روغنی 33/20 کیلوولت 1401/08/19 1401/08/25
5932607 مناقصه واگذاری فعالیت امور سامانه 121 و پاسخگویی به مشترکین 1401/08/19 1401/08/25
5928764 مناقصه واگذاری فعالیت امور سامانه 121 و پاسخگویی به مشترکین 1401/08/18 1401/08/25
5928140 مناقصه خرید انواع ترانسفورماتور روغنی 1401/08/18 1401/08/25
5915304 مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه احداث فیدر دو مداره جدید ایستگاه 1401/08/14 1401/08/18
5915194 مناقصه انتخاب مشاور جهت خدمات مهندسی طراحی، نظارت فنی و کمی بر اجرای پروژه های توزیع برق و بروز رسانی اطلاعات GIS شبکه و تاسیسات برق 1401/08/14 1401/08/18
5915188 مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه توسعه شهری برق 1401/08/14 1401/08/18
صفحه 1 از 78