مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
انجام خدمات اداری، فنی، دفتری، تنظیفات و نقلیه 1397/11/27 1397/12/02
واگذاری خدمات مورد نیاز خود (نیرو رسانی، احداث و اصلاح و بهینه سازی شبکه های توزیع نیروی برق شامل ته... 1397/11/25 1397/11/30
واگذاری خدمات مورد نیاز خود (نیرورسانی، احداث، اصلاح و بهینه سازی شبکه های توزیع نیروی برق پروژه های... 1397/11/25 رجوع به آگهی
واگذاری خدمات مورد نیاز خود (نیرورسانی، احداث، اصلاح و بهینه سازی شبکه های توزیع نیروی برق پروژه های... 1397/11/24 رجوع به آگهی
واگذاری نیرو رسانی، احداث و اصلاح و بهینه سازی شبکه های توزیع نیروی برق شامل تهیه مصالح، نصب و احداث... 1397/11/24 1397/11/30
خرید انواع ترانسفومراتور 1397/11/23 1397/12/01
خرید انواع ترانسفورماتور 1397/11/23 رجوع به آگهی
خرید ترانسفورماتور 20 کیلوولت 1397/11/21 رجوع به آگهی
انجام خدمات اصلاح و تکمیل اطلاعات GIS در شبکه فشار ضعیف، مشترکین، شبکه روشنایی و پستهای توزیع در شهر... 1397/11/15 رجوع به آگهی
خرید انواع ترانسفورماتورهای 20 کیلو ولت روغنی کم تلفات 1397/11/02 1397/11/09
صفحه 1 از 72