کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7388628 مناقصه پروژه اصلاح و بهینه سازی شبکه برق روستاها استان بوشهر 1402/09/09 1402/09/12
7381647 مناقصه 2 ردیف مناقصه شامل : 1- نیرو رسانی ،توسعه ،اصلاح و بهینه سازی و رفع ضعف ولتاژ و تعدیل بار شبکه های توزیع نیروی برق شامل تهیه و تامین مصالح,حمل,ساخت و نصب تجهیزات جهت پروژه ،اصلاح بهینه سازی و... استان بوشهر 1402/09/07 1402/09/12
7381635 مناقصه 2 عنوان مناقصه شامل نیرورسانی، توسعه، اصلاح و بهینه سازی و رفع ضعف ولتاژ و تعدیل بار شبکه های توزیع نیروی برق شامل تهیه و تامین مصالح، حمل، ساخت و نصب تجهیزات جهت پروژه اصلاح و بهینه سازی شبکه... استان بوشهر 1402/09/07 1402/09/12
7381600 مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه اصلاح و بهینه سازی سیم به کابلهای سرقتی شهری کنگان سال 1402، مدیریت برق کنگان-402.83 م ن استان بوشهر 1402/09/07 1402/09/12
7380998 مناقصه پروژه اصلاح و بهینه سازی شبکه برق روستا استان بوشهر 1402/09/07 1402/09/12
7380995 مناقصه پروژه اصلاح، بهینه سازی و رفع ضعف ولتاژ ترانسهای پر بار شهری استان بوشهر 1402/09/07 1402/09/12
7376803 مناقصه 2 ردیف مناقصه شامل : 1- نیرو رسانی ،توسعه ،اصلاح و بهینه سازی و رفع ضعف ولتاژ و تعدیل بار شبکه های توزیع نیروی برق شامل تهیه و تامین مصالح,حمل,ساخت و نصب تجهیزات جهت پروژه ،اصلاح بهینه سازی و... استان بوشهر 1402/09/06 1402/09/12
7376795 مناقصه 2 عنوان مناقصه شامل نیرورسانی، توسعه، اصلاح و بهینه سازی و رفع ضعف ولتاژ و تعدیل بار شبکه های توزیع نیروی برق شامل تهیه و تامین مصالح، حمل، ساخت و نصب تجهیزات جهت پروژه اصلاح و بهینه سازی شبکه... استان بوشهر 1402/09/06 1402/09/12
7360251 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای خرید انواع کابل خودنگهدارفشار ضعیف استان بوشهر 1402/09/01 1402/09/06
7356024 مناقصه واگذاری خدمات خرید انواع کابل خودنگهدار فشار ضعیف استان بوشهر 1402/08/30 1402/09/06
7353977 مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام فعالیت مشترکین منطقه 1(بوشهر1، بوشهر 2، بوشهر 3، خارگ و تنگستان-402.85 م ن استان بوشهر 1402/08/29 1402/09/04
7353939 مناقصه انجام فعالیت مشترکین منطقه 3(دشتی، دیر ،کنگان،عسلویه و جم) استان بوشهر 1402/08/29 1402/09/04
7353753 مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام فعالیت مشترکین منطقه 2(برازجان، نواحی دشتستان، گناوه و دیلم-402.86 م ن استان بوشهر 1402/08/29 1402/09/04
7353275 مناقصه واگذاری خدمات خرید انواع کابل خودنگهدار فشار ضعیف طرح بهارستان استان بوشهر 1402/08/29 1402/09/06
7348285 مناقصه 3 عنوان مناقصه شامل انجام فعالیت مشترکین استان بوشهر 1402/08/28 1402/09/04
7343712 مناقصه 3 عنوان مناقصه شامل : انجام فعالیت مشترکین استان بوشهر 1402/08/27 1402/09/04
7309694 مناقصه واگذاری فعالیت امور سامانه 121 و پاسخگویی به مشترکین استان بوشهر 1402/08/25 1402/08/30
7308372 مناقصه واگذاری فعالیت امور سامانه 121 و پاسخگویی به مشترکین استان بوشهر 1402/08/24 1402/08/30
7304046 مناقصه واگذاری فعالیت امور سامانه 121 و پاسخگویی به مشترکین استان بوشهر 1402/08/23 1402/08/30
7279236 مناقصه انجام خدمات مهندسی طراحی نظارت فنی و کمی بر اجرای پروژه GIS استان بوشهر 1402/08/16 1402/08/20
صفحه 1 از 88