مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 12 عدد شعله بین آسک و 6 عدد شعله بین میتسوبیشی 1398/08/19 1398/08/22
خرید شعله بین های آسک و میتسوبیشی 1398/08/11 1398/08/18
خرید 12 عدد شعله بین آسک و 6 عدد شعله بین میتسوبیشی 1398/06/30 1398/07/06
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 12 عدد شعله بین سک و 6 عدد شعله بین میتسوبیشی 1398/06/30 1398/07/06
ساخت داخل یک دست پره های ثابت ردیف 1 تا 4 توربین گازی میتسوبیشی مدل MHI701B 1398/06/17 رجوع به آگهی
ساخت داخل پره های ثابت ردیف 1 تا 4 توربین های گازی میتسوبیشی مدل MHIV-1B 1398/06/16 1398/06/23
خرید خدمات ترابری 1398/03/05 رجوع به آگهی
خرید خدمات حجمی پرسنل نظافت، آبدارخانه، تایپ، دفتری و کارشناسی 1398/02/17 رجوع به آگهی
خرید خدمات حجمی پرسنل نظافت، آبدارخانه، تایپ ،دفتری و کارشناسی 1398/02/17 1398/02/24
تهیه لیست کوتاه سازندگان قطعات داغ واحدهای گازی ساخت داخل 1398/02/16 1398/02/21
صفحه 1 از 4