مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه حمل آسفالت و مصالح مخلوط سنگی 1400/10/19 1400/10/23
مناقصه خرید و طراحی و اجراءلوازم و تجهیزات روشنایی و نور پردازی 1400/10/19 1400/10/23
مناقصه اجرای پازل سطح شهر 1400/10/04 1400/10/08
مناقصه اجرای لکه گیری و پخش آسفالت در سطح شهر 1400/10/04 1400/10/08
مناقصه حمل آسفالت و مصالح مخلوط سنگی 1400/09/28 1400/10/01
مناقصه عمومی یک مرحله ای مجوز شماره 400/529 ش مورخه1400/08/18 خرید ،طراحی و اجراءلوازم و تجهیزات روشنایی و نور پردازی بلوار ومیادین 1400/09/28 1400/10/01
مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه اجرای جدولگذاری و پازل خیابان 1400/09/21 1400/09/24
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای پروژه پازل سطح شهر 1400/09/13 1400/09/17
مناقصه عمومی یک مرحله ای مجوز شماره400/457 ش مورخه1400/07/20 انجام امورات مربوط به آرامستانها ی شهر طبق مدارک پیوستی 1400/09/13 1400/09/17
مناقصه عمومی یک مرحله ای مجوز شماره99/831 ش 1399/12/24 اجرای لکه گیری و پخش آسفالت در سطح شهر 1400/09/09 1400/09/13
مناقصه عمومی یک مرحله ای مجوز شماره400/529 ش مورخه1400/08/18 خرید،طراحی واجراء لوازم و تجهیزات روشنایی و نور پردازی بلوار و میادین 1400/09/06 1400/09/10
مناقصه حمل آسفالت ومصالح مخلوط سنگی 1400/09/06 1400/09/10
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید دیوار پیش ساخته بتنی 1400/09/06 1400/09/10
مناقصه انجام امورات و خدمات آرامستانها 1400/08/22 1400/08/25
مناقصه اجرای لکه گیری و پخش آسفالت 1400/08/19 1400/08/23
مناقصه عمومی یک مرحله ای جمع آوری آبهای سطحی از میدان قیام تا چهار راه امام خمینی(ره) 1400/08/18 1400/08/23
مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه عمومی یک مرحله ای حمل مصالح سنگی و آسفالت 1400/08/17 1400/08/20
مناقصه خرید دیوارپیش ساخته بتنی با عیار سیمان 1400/08/17 1400/08/20
مناقصه واگذاری پروژه اجرای جدولگذاری بلوار (رفوژ) میانی با جدول 1400/08/01 رجوع به آگهی
مناقصه پروژه اجرای جدولگذاری بلوار(رفوژ) میانی با جدول ارتفاع 50 سانتی خیابان 1400/07/30 1400/08/01
صفحه 1 از 13