مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی دو مرحله ای مناقصه برونسپاری بهره برداری شهرستان 1400/10/26 1400/10/30
مناقصه عمومی دو مرحله ای خریدکابل خودنگهدارفشار ضعیف 1400/10/19 1400/10/23
مناقصه برونسپاری بهره برداری امور برق شهرستان 1400/10/13 1400/10/18
مناقصه عمومی دو مرحله ای تجدید واگذاری اجرای پروژه های تبدیل شبکه فشار ضعیف به کابل خود نگهدار 1400/10/13 1400/10/19
مناقصه عمومی دو مرحله ای تجدید واگذاری اجرای پروژه های تبدیل شبکه فشار ضعیف به کابل خود نگهدار 1400/10/13 1400/10/19
مناقصه عمومی دو مرحله ای تجدید مناقصه واگذاری پروژه های تبدیل شبکه فشار ضعیف به کابل خود نگهدار 1400/10/13 1400/10/19
مناقصه عمومی دو مرحله ای تجدید واگذاری اجرای پروژه های تبدیل شبکه فشار ضعیف به کابل خود نگهدار 1400/10/13 1400/10/19
مناقصه عمومی دو مرحله ای تجدید مناقصه واگذاری پروژه های تبدیل شبکه فشار ضعیف به کابل خود نگهدار 1400/10/13 1400/10/19
مناقصه عمومی دو مرحله ای تجدید مناقصه واگذاری پروژه های تبدیل شبکه فشار ضعیف به کابل خود نگهدار 1400/10/13 1400/10/19
مناقصه تامین، نصب، راه اندازی و بهره برداری تجهیزات سالن دیسپاچینگ، مرکز فوریت های برق (121)، مرکز کنترل عملیات و مرکز دوربان 2040 1400/10/12 1400/10/18
مناقصه واگذاری پروژه 1400/10/07 1400/10/12
مناقصه خرید انواع کنتور و قاب کنتور 1400/10/07 1400/10/13
مناقصه عمومی دو مرحله ای تعمیرات دوره ای روتورهای توربین واحد 5 نیروگاه اصفهان 1400/09/25 1400/10/01
مناقصه خرید خدمات جانبی تعمیرات دوره ای واحد 320 مگاواتی نیروگاه 1400/09/25 1400/10/01
مناقصه خرید خدمات جانبی تعمیرات دوره ای واحد 320 مگاواتی نیروگاه -انجام خدمات تعمیرات و بازسازی BCPump نیروگاه - تعمیرات دوره ای روتورهای توربین واحد 5 نیروگاه 1400/09/22 رجوع به آگهی
مناقصه اصلاح ساختار و تبدیل شبکه سیم به کابل خود نگهدار 1400/09/13 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی دو مرحله ای تجدید مناقصه برون سپاری بهره برداری برق شهرستان نطنز 2027 1400/09/07 1400/09/13
مناقصه عمومی دو مرحله ای تجدید مناقصه برون سپاری بهره برداری برق شهرستان خور و بیابانک 2028 1400/09/07 1400/09/13
مناقصه خرید ذغال های صنعتی ژنراتور 1400/08/23 1400/08/27
مناقصه عمومی دو مرحله ای مناقصه تامین اجناس و اجرای پروژه های تبدیل شبکه فشار ضعیف به کابل خود نگهدار 1400/08/18 1400/08/24
صفحه 1 از 12