مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری خرید تجهیزات و اجرای سامانه نظارت تصویری"دوربین مداربسته" 1390/07/09 1390/07/13
واگذاری خرید تجهیزات و اجرای سامانه نظارت تصویری سایت واحد دانشگاهی 1390/06/30 1390/07/13
واگذاری تهیه و اجرای سقف کاذب مشبک 1390/06/22 1390/06/28
واگذاری تهیه مصالح و اجرای سقف کاذب دانشکده 1390/06/17 رجوع به آگهی
تهیه مصالح و اجرای گنبد و موذنه گلدسته های پروژه مسجد دانشگاه آزاد 1390/04/11 1390/04/18
واگذاری تهیه مصالح و محوطه سازی ضلع شمالی پروژه دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد 1390/04/11 1390/04/18
خرید ft-ir آزمایشگاه های تخصصی 1390/04/02 1390/04/11
خرید یک دستگاه HBLC آزمایشگاه 1390/04/02 1390/04/11
‌خرید یک دستگاه HPLC مورد نیاز آزمایشگاه 1390/04/01 1390/04/20
خرید یک دستگاه FT-IR مورد نیاز آزمایشگاههای تخصصی 1390/03/31 1390/04/20
صفحه 5 از 13