مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری تهیه مصالح و اجرای سقف کاذب دانشکده 1390/06/17 رجوع به آگهی
تهیه مصالح و اجرای گنبد و موذنه گلدسته های پروژه مسجد دانشگاه آزاد 1390/04/11 1390/04/18
واگذاری تهیه مصالح و محوطه سازی ضلع شمالی پروژه دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد 1390/04/11 1390/04/18
خرید ft-ir آزمایشگاه های تخصصی 1390/04/02 1390/04/11
خرید یک دستگاه HBLC آزمایشگاه 1390/04/02 1390/04/11
‌خرید یک دستگاه HPLC مورد نیاز آزمایشگاه 1390/04/01 1390/04/20
خرید یک دستگاه FT-IR مورد نیاز آزمایشگاههای تخصصی 1390/03/31 1390/04/20
خرید یک دستگاه uv-visible مورد نیاز آزمایشگاههای تخصصی 1390/03/25 1390/04/15
خرید یک دستگاه GC مورد نیاز آزمایشگاههای تخصصی 1390/03/24 1390/04/14
خرید یک دستگاه جذب اتمی 1390/03/24 1390/04/14
صفحه 5 از 12