مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید دو دستگاه فریزر 20- و 80- مورد نیاز آزمایشگاه های تخصصی 1390/03/22 1390/04/20
خرید یک دستگاه uv-visble مورد نیاز آزمایشگاههای تخصصی 1390/03/19 1390/04/14
خرید یک دستگاه GC مورد نیاز آزمایشگاههای تخصصی 1390/03/18 1390/04/10
خرید یک دستگاه جذب اتمی موردنیاز 1390/03/12 1390/04/05
واگذاری تهیه لوازم و اجرای سردخانه زیرصفر و بالای صفر 1390/02/25 رجوع به آگهی
واگذاری تجهیز آزمایشگاه 1390/02/21 1390/02/31
واگذاری تهیه لوازم و اجرای سردخانه زیرصفر و بالای صفر 1390/01/23 رجوع به آگهی
واگذاری گسترش سیستم دوربین های مداربسته 1389/10/26 رجوع به آگهی
واگذاری تکمیل ساختمان آموزشی شامل سفتکاری، نازک کاری و... 1389/10/26 1389/11/10
خرید پنج دستگاه سرور 1389/05/21 1389/06/05
صفحه 6 از 12