مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
اصلاحیه آگهی اجرای رفت و روب و جمع آوری زباله سطح شهر 1397/07/19 رجوع به آگهی
اجرای رفت و روب و جمع آوری زباله سطح شهر 1397/07/12 1397/06/15
واگذاری انجام امورات خدمات شهری :اجرای رفت و روب و جمع آوری زباله سطح شهر 1397/07/05 رجوع به آگهی
اجرای روکش آسفالت سطح شهر 1397/07/02 1397/07/08
اجرای روکش آسفالت سطح شهر 1397/06/26 1397/07/08
واگذاری انجام امورات خدمات شهری : اجرای رفت و روب و جمع آوری زباله سطح شهر 1397/06/15 1397/06/19
اجرای رفت و روب و جمع آوری زباله سطح شهر 1397/06/14 1397/06/19
اجرای رفت و روب و جمع آوری زباله سطح شهر 1397/06/10 1397/06/19
اصلاحیه آگهی واگذاری انجام امورات خدمات شهری: انجام اجرای رفت و روب 1397/06/10 رجوع به آگهی
واگذاری اجرای رفت و روب و جمع آوری زباله سطح شهر 1397/06/07 1397/06/19
صفحه 1 از 54