مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5762763 مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای تراشیدن آسفالت و اجرای سنگ فرش خیابان 1401/07/16 1401/07/23
5560043 مناقصه اجرای آسفالت ریزی مسیر 1401/05/15 1401/05/18
5535506 مناقصه اجرای آسفالت ریزی مسیر 1401/05/10 1401/05/18
5530198 مناقصه اجرای آسفالت ریزی مسیر 1401/05/08 1401/05/18
5423877 مناقصه لمپوست بنر دو وجهی ورودی 1401/04/09 رجوع به آگهی
5353365 مناقصه واگذاری اجرای زیرسازی خیابان 20 متری 1401/03/24 1401/03/30
5351440 مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای زیر سازی خیابان 20 متری 1401/03/23 1401/03/30
5351417 مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای تراشیدن آسفالت و اجرای سنگ فرش 1401/03/23 1401/03/30
5351398 مناقصه اجرای تراشیدن آسفالت و اجرای سنگ فرش 1401/03/23 1401/03/30
5246169 مناقصه اجرای تراشیدن آسفالت واجرای سنگ فرش خیابان 1401/03/04 1401/03/07
5228237 مناقصه اجرای تراشیدن آسفالت واجرای سنگ فرش خیابان 1401/02/31 1401/03/07
5226870 مناقصه اجرای زیرسازی خیابان 20 متر 1401/02/29 1401/03/07
5226857 مناقصه اجرای تراشیدن آسفالت و اجرای سنگ فرش 1401/02/29 1401/03/07
5226854 مناقصه اجرای تراشیدن آسفالت اجرای سنگ فرش خیابان 1401/02/29 1401/03/07
5184093 مناقصه اجرای آسفالت ریزی ورودی شهر 1401/02/20 1401/02/28
5184031 مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای ادامه آسفالت ریزی لایه دوم کمربندی 1401/02/20 1401/02/28
5184027 مناقصه اجرای آسفالت ریزی مسیر 1401/02/20 1401/02/28
5184019 مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای آسفالت ریزی مسیر Cng 1401/02/20 1401/02/28
5184018 مناقصه اجرای آسفالت ریزی مسیر شهرک 1401/02/20 1401/02/28
5184014 مناقصه اجرای آسفالت ریزی مسیر انتهای خیابان 1401/02/20 1401/02/28
صفحه 1 از 40