مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه احداث دو مخزن 1400/10/19 1400/10/23
مناقصه تعمیرات ساختمان اداری، احداث شیرخانه، محوطه سازی و ایمن سازی سد 1400/10/19 رجوع به آگهی
مناقصه تعمیرات ساختمان اداری، احداث شیرخانه، محوطه سازی و ایمن سازی سد 1400/10/15 رجوع به آگهی
مناقصه بیسیم POC، تامین تجهیزات، نصب و راه اندازی، تهیه و ارائه مستندات و آموزش کاربردی 1400/10/09 1400/10/15
مناقصه واگذاری پروژه لایروبی مخزن سد 1400/09/13 رجوع به آگهی
مناقصه خرید بی سیم دستی به همراه سرور و نصب و راه اندازی 1400/09/13 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری پروژه لایروبی مخزن سد 1400/09/13 رجوع به آگهی
مناقصه خرید بی سیم دستی به همراه سرور و نصب و راه اندازی 1400/09/13 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری پروژه لایروبی مخزن سد 1400/09/11 رجوع به آگهی
مناقصه بهره برداری ، تعمیرات ونگهداری خط انتقال آب 1400/06/15 1400/06/21
مناقصه ساخت لوله های فولادی 1400/06/02 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات بهره برداری و نگهداری و تعمیرات تاسیسات آبی و شبکه های آبیاری و زهکشی 1400/05/03 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای لایروبی دریاچه 1399/12/26 1400/01/10
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای لایروبی 1399/12/26 1400/01/10
مناقصه انجام خدمات کارشناسی خسارات وارده به منابع آبی 1399/12/26 1400/01/15
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای اجرای دیوار ونرده اطراف تاسیسات بهره برداری وتعمیر ساختمان اداری 1399/12/26 1400/01/11
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی تعمیرات ساختمان اداری 1399/12/24 1400/01/10
مناقصه خرید دریچه های کانال آبیاری 1399/07/12 رجوع به آگهی
مناقصه - دریچه های کانال آبیاری 1399/07/10 رجوع به آگهی
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی تعمیرات شبکه آبیاری مهیار وجرقویه 1399/07/02 1399/07/08
صفحه 1 از 13