مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری ارائه خدمات انجام آزمون در آزمایشگاه سازه های انتقال و توزیع نیرو 1400/10/25 1400/11/06
مناقصه افزایش تاب آوری شبکه انتقال نیرو با استفاده از دکل موقت 1400/10/12 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری طراحی، ساخت و آزمون دکل تلسکوپی کامپوزیتی 63 کیلوولت دو مداره انتقال 1400/09/30 رجوع به آگهی
مناقصه طراحی، ساخت و بهره برداری آزمایشی سامانه تعیین ظرفیت پویای خط انتقال ( Dynamic Line Rating ) 1400/09/10 1400/09/22
مناقصه برون سپاری ارائه بخشی از خدمات پشتیبانی مجتمع 1400/08/26 رجوع به آگهی
مناقصه برون سپاری ارائه خدمات کنترل 1400/08/03 1400/08/16
مناقصه طراحی، ساخت و بهره برداری آزمایشی سامانه تعیین ظرفیت پویای خط انتقال ( Dynamic Line Rating ) 1400/07/19 1400/08/01
مناقصه واگذاری برون سپاری افزایش تاب آوری شبکه انتقال نیرو با استفاده از دکل موقت 1400/07/18 1400/07/27
مناقصه طراحی، ساخت و آزمون دکل تلسکوپی کامپوزیتی ۶۳ کیلوولت دومداره انتقال 1400/07/18 رجوع به آگهی
مناقصه برون سپاری ارائه خدمات کنترل پروژه مورد نیاز 1400/07/10 1400/07/21
مناقصه طراحی، ساخت و بهره برداری آزمایشی سامانه تعیین ظرفیت پویای خط انتقال ( Dynamic Line Rating ) 1400/06/09 رجوع به آگهی
مناقصه فراخوان واگذاری پروژه های فناورانه پژوهشگاه 1400/06/09 رجوع به آگهی
مناقصه آشکارسازی پروفیل بار مشترکین 1400/05/24 رجوع به آگهی
مناقصه تجهیزات، نرم افزار، آزمایشگاه 1400/05/10 رجوع به آگهی
مناقصه فراخوان شناسایی شرکتهای فعال در حوزه اینترنت اشیاء 1400/04/28 رجوع به آگهی
مناقصه فراخوان خرید خدمات "آشکارسازی پروفیل بار مشترکین 1400/03/27 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری برون سپاری ارائه خدمات نگهبانی و حفاظت فیزیکی در سال 1400 1400/01/15 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری برون سپاری ارائه خدمات نگهبانی و حفاظت فیزیکی 1399/11/27 رجوع به آگهی
مناقصه فراخوان شناسایی مجموعه های فعال در حوزه طراحی، ساخت و بومی سازی ذخیره ساز انرژی فلایویل (چرخ طیاره) 1399/11/08 رجوع به آگهی
مناقصه تجدید ارائه خدمات تست دکل های فشار قوی 1399/11/07 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 15