مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه انجام عملیات احداث ایستگاه ساماندهی کارگران ساختمانی 1400/10/29 رجوع به آگهی
مناقصه احداث ایستکار ساماندهی کارگران ساختمانی 1400/10/21 1400/10/29
مناقصه واگذاری ایجاد بازارچه و جایگاه هایی در سطح شهر 1400/10/19 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری ایجاد و بهره برداری از بازارچه و جایگاه های ساخت و عرضه صنایع دستی 1400/10/18 رجوع به آگهی
مناقصه انجام عملیات رنگ آمیزی تعدادی از پل های عابر پیاده سطح شهر 1400/10/15 رجوع به آگهی
مناقصه فراخوان ایجاد و بهره برداری از بازارچه و جایگاه های ساخت و عرضه صنایع دستی 1400/10/15 1400/10/25
مناقصه واگذاری و بهره برداری از غرفه ارزاق عمومی و پروتئین بازار 1400/10/11 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام عملیات رنگ آمیزی پل های عابر پیاده سطح شهر 1400/10/11 1400/10/18
مناقصه بهره برداری از بازار 1400/10/09 رجوع به آگهی
مناقصه احداث بازار ارزاق عمومی و میوه و تره بار 1400/10/06 1400/10/12
مناقصه فراخوان بهره برداری غرفه بازار و بازار خیابان با کاربری ارزاق عمومی، پروتیین و میوه و تره بار 1400/10/05 رجوع به آگهی
مناقصه احداث بازار ارزاق عمومی و میوه و تره بار 1400/09/24 رجوع به آگهی
مناقصه احداث انبارهای ضایعات 1400/09/24 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری بهره برداری از جایگاه های جنب ایست کارهای ساماندهی کارگران ساختمانی برای فروش جزئی مصالح بنائی و ابزار آلات 1400/08/17 رجوع به آگهی
مناقصه بهره برداری تبلیغاتی از دیوارها و استقرار کانترهای معرفی ابزار آلات و تجهیزات ساختمانی در ایست کارهای ساماندهی کارگران ساختمانی 1400/08/17 رجوع به آگهی
مناقصه انجام تعمیرات، نگهداری و حفاظت از 14 دهانه پل عابر پیاده مکانیزه و پله برقی های سطح شهر 1400/07/27 رجوع به آگهی
مناقصه انجام کلیه امور نگهداری، حفاظت و تعمیرات 14 دهانه پل عابر پیاده مکانیزه 1400/07/19 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری امور اجرایی کمیسیون بند 20 1400/06/15 1400/06/23
مناقصه مدیریت مجموعه بازار 1400/06/04 1400/06/14
مناقصه مدیریت اداره امور بازارهای سیار 1400/06/03 1400/06/11
صفحه 1 از 16