مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه خرید انواع کابل خودنگهدار فشار ضعیف 6 رشته در سایزهای مختلف - انواع ترانسفورماتور روغنی کم تلفات AB - انواع تابلو عمومی توزیع برق بارانی 1400/10/30 1400/11/06
مناقصه خرید دو دستگاه بالابر 17 متری تلسکوپی خط سرد - خرید یک دستگاه بالابر 18 متری هیدرولیکی خط گرم - تعمیرات پیشگیراانه سکسیونرهای هوایی به روش خط گرم - اجرای محوطه و حیاط ساختمان جدید امور توزیع بر... 1400/10/28 1400/11/02
مناقصه خرید دو دستگاه بالابر 17 متری تلسکوپی خط سرد - خرید یک دستگاه بالابر 18 متری هیدرولیکی خط گرم - تعمیرات پیشگیراانه سکسیونرهای هوایی به روش خط گرم - اجرای محوطه و حیاط ساختمان جدید امور توزیع... 1400/10/26 رجوع به آگهی
مناقصه - خرید سه دستگاه بالابر تلسکوپی - خرید 100 دستگاه مودم سلولار صنعتی 1400/10/09 1400/10/15
مناقصه پروژه تعمیرات اساسی و پیشگیرانه کلید های فشار متوسط و حفاظت توزیع در کارگاه تعمیرات شرکت توزیع برق 1400/10/07 1400/10/09
مناقصه خرید 4000 دستگاه کنتور تک فاز دیجیتال چند تعرفه -خرید 500 دستگاه مودم قرائت از راه دور -فهام 2 1400/10/05 رجوع به آگهی
مناقصه خرید 4000 دستگاه کنتور تک فاز دیجیتال چند تعرفه -خرید 500 دستگاه مودم قرائت از راه دور -فهام 2 1400/10/04 رجوع به آگهی
مناقصه اصلاح و بهینه سازی عوارض برق -توسعه و احداث شهری 1400/09/23 رجوع به آگهی
مناقصه اصلاح و بهینه سازی عوارض برق--توسعه و احداث شهری 1400/09/22 رجوع به آگهی
مناقصه قرائت کنتور مشترکین عادی و وصول مطالبات امورها 1400/09/17 1400/09/22
مناقصه -توسعه شهری شبکه فشار ضعیف فاز 8 -توسعه و احداث شهری فاز 2 1400/09/17 رجوع به آگهی
مناقصه اصلاح و بهینه سازی عوارض برق امورها 1400/09/16 رجوع به آگهی
مناقصه اصلاح و بهینه سازی عوارض برق امورها 1400/09/15 رجوع به آگهی
مناقصه خرید 130 اصله پایه بتونی چهارگوش در کشش های مختلف 1400/09/06 1400/09/08
مناقصه خرید پایه بتونی چهارگوش در کشش های مختلف - انواع ترانسفورماتور روغنی کم تلفات AB - انواع تابلو عمومی توزیع برق بارانی 1400/09/04 1400/09/08
مناقصه خرید 3.000 متر کابل خود نگهدار فشار متوسط 60+70*3 میلیمترمربع - خرید ۳٫۴۰۰ متر کابل خود نگهدار فشار متوسط ۶۰+ ۱۲۰*۳ میلیمتر مربع - خرید ۲۱۹ اصله پایه بتونی چهارگوش در کشش های مختلف 1400/08/09 1400/08/13
مناقصه خرید 3.000 متر کابل خود نگهدار فشار متوسط 60+70*3 میلیمترمربع و ... 1400/08/07 1400/08/13
مناقصه - توسعه و احداث شهری - اصلاح و بهینه سازی روستایی عوارض برق - توسعه فیدر - توسعه فیدر خروجی پست- رینگ - کاهش تلفات سیم بندپی و... در اگهی 1400/07/25 1400/07/28
مناقصه - پروژه رفع ضعف ولتاژ شهریتوسعه و احداث شهری - اصلاح و بهینه سازی روستایی عوارض برق - پروژه رینگ فیدر- کاهش تلفات سیم به کابل خودنگهدار 1400/06/29 1400/07/04
مناقصه خرید کابل خودنگهدار فشار متوسط - لامپ led حبابی - لامپ گازی بخار سدیم - سیم روکش دار cc آلومینیوم - مقره کششی پلیمری و ثابت کامپوزیتی 20 کیلووات 1400/06/07 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 27