مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
بهره برداری موقت (اجاره) سالن غذاخوری 1398/08/16 رجوع به آگهی
انجام کلیه خدمات کارگری مربوط به کشت حدود 50 هکتار از اراضی 1398/03/05 1398/03/08
خدماتی و پشتیبانی به صورت پراکنده در سطح استان 1398/02/16 رجوع به آگهی
واگذاری انجام کلیه خدمات کارگری مربوط به کشت حدود 50 هکتار از اراضی جهت یک فصل کشت پنبه در سال زراعی... 1398/02/14 1398/02/17
حراست و حفاظت فیزیکی 1398/02/04 1398/02/07
فعالیت حراست و حفاظت فیزیکی 1398/02/04 1398/02/07
خدماتی و پشتیبانی به صورت پراکنده 1398/01/29 رجوع به آگهی
فعالیتهای خدماتی و پشتیبانی 1398/01/19 1398/01/22
فعالیت حراست و حفاظت فیزیکی 1398/01/19 1398/01/22
فعالیت خدمات پشتیبانی اعم از انجام امور زراعی، خدماتی و تاسیساتی ،اداری 1398/01/19 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 3