مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای حفاری دو حلقه چاه جهت احیاء ایستگاه تحقیقات بختاجرد نوبت اول 1399/10/13
مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه عمومی یک مرحله ای نیروی خدماتی و پشتیبانی 1399/03/24
مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه خدماتی و پشتیبانی 1399/03/10
تامین نیروی انسانی جهت امور خدماتی و پشتیبانی 1399/03/07 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین نیروی انسانی حراستی و حفاظت فیزیکی (نوبت دوم) 1399/02/18
مناقصه عمومی یک مرحله ای سایر فعالیت های خدماتی و پشتیبانی در سطح استان فارس 1399/02/03
حراست و حفاظت فیزیکی 1399/01/30 رجوع به آگهی
حراست و حفاظت فیزیکی 1399/01/30 1399/02/03
خدمات و پشتیبانی اعم از انجام امور زراعی ، خدماتی و تاسیساتی 1399/01/30 1399/02/03
بهره برداری موقت (اجاره) سالن غذاخوری 1398/08/16 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 3